Uitzendingen

Kerktelevisie
De Venerabele Gilde (zie onder) heeft - in overleg met het parochiebestuur en in samenwerking met de Stichting Centraal Antenne Systeem (CAS) - in het voorjaar van 2016† kerktelevisie opgezet in de Petruskerk. Daarvoor zijn†kabels, cameraís en beeldschermen geÔnstalleerd.†Bordjes in de kerk melden dat er beelden voor uitzending worden gebruikt.†

Via de beeldschermen kunnen parochianen achter de pilaren de vieringen beter volgen. In de kern Hilvarenbeek zijn de beelden ook buiten de kerk te ontvangen via de kabel (Caiway). Ze zijn bedoeld voor aan huis gebondenen en voor mensen die om andere redenen niet bij de viering kunnen zijn.†

Over enige tijd kunnen belangstellenden wereldwijd via streaming op internet de vieringen in de Norbertusparochie meebeleven.

Venerabele Gilde
De eeuwenoude Venerabele Gilde (ofwel de Gilde van het Venerabel Sacrament) in de Norbertusparochie heeft in het bijzonder aandacht voor de Eucharistie. Ze wil eraan bijdragen de Eucharistie op eigentijdse wijze onder de aandacht van parochianen te brengen, en daarvoor eventueel faciliteiten creŽren.
De gilde doet dit al door o.a. koffiemomenten te verzorgen in de Petruskerk, waar haar wortels liggen. Sinds de parochiefusie opereren de gildebroeders ook in de Willibrorduskerk. In beide kerken verzorgen ze een kleine attentie voor de communicanten.

Leden van de Venerabele Gilde verzorgen nu ook de opnames voor kerktelevisie. Het gebruik van vaste cameraís voorkomt dat opnames maken hinderlijk is voor deelnemers aan de vieringen.†

De Norbertusparochie is de Venerabele Gilde en het CAS veel dank verschuldigd!

Paaswake Petruskerk 15 april 2017

Uitzending Eucharistieviering in De Clossenborch

Voor bewoners van Woonzorgcentrum Thebe / De Clossenborch bestaat de mogelijkheid de zondagse viering in de Petruskerk bij te wonen via een scherm in het Stiltecentrum van het huis. Ze kunnen er ook voor kiezen de Eucharistie te volgen via de kabel (Caiway) op de eigen kamer.

Aan het einde van de viering reiken vrijwilligers van de werkgroep ĎVan Harteí de communie uit. Bewoners kunnen via een briefje op hun kamerdeur aangeven of ze de communie wensen te ontvangen.†

20171224 Kerstviering met gelegenheidskoortje 20171224 Kerstviering met gelegenheidskoortje