Vormsel

'Ze raakten allen vol van de heilige Geest.' Handelingen 2,4

vormsel 2013

In 2017 (schooljaar 2017 - 2018) ontvangen de schoolverlaters het Vormsel op zaterdag 28 oktober om 16.00 uur in de Willibrorduskerk. Namens de bisschop zal deken Leendert Spijkers het sacrament dit jaar toedienen.

Het sacrament van het Vormsel
Het H. Vormsel is een sacrament. Hierbij bidt de Kerk dat Gods Geest kracht mag geven aan jonge mensen om vorm te geven aan het geloof dat zij bij het Doopsel hebben ontvangen. De vormeling ontvangt het sacrament door handoplegging en zalving met het H. Chrisma.


Voorbereiding
De kinderen van groep 8 van alle basisscholen in de gemeente Hilvarenbeek krijgen in de eerste helft van september een aanmeldformulier voor het Vormsel. Kinderen die buiten onze gemeente naar school gaan, kunnen contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Ook via het formulier hieronder (zie download ) kan men zich aanmelden voor de Vormselviering en de voorbereiding erop.

Aanmeldformulier Vormsel schooljaar 2017-2018

Peerke Donders
De voorbereiding van het vormsel is totaal vernieuwd! In plaats van vijf bijeenkomsten op donderdagmiddag komen we nu ťťn keer samen voor een vormselmiddag op zaterdag 7 oktober van 14.00 uur Ė 17.00 uur bij Peerke Donders, Peerke Donderspark 3, 5011 XL Tilburg. Rond de inspirerende figuur van de zalige Peerke Donders verdiepen we ons in de vraag hoe je leven kunt in de kracht van Gods Geest!

Voorbereiding Vormsel 2017 bij Peerke Donders

Op zaterdag 7 oktober werden we verwacht bij Peerke Donders is Tilburg voor de voorbereidingen op ons vormsel. We waren met een groep jongens en meisjes van 15 personen. Het viel me op dat er maar zo weinig kinderen uit onze gemeente hun vormsel doen. Aanwezig waren onze pastoor Barberien en Jacqueline de Wit.

We kregen een rondleiding in het huis van Peerke Donders. De pastoor vertelde van alles, onder andere over de sacramenten.

Museum, kruisweg en waterput
Daarna gingen we naar het museum op het terrein van Peerke Donders. Hier kregen we ook uitleg over het leven van Peerke.

Toen gingen we samen de kruisweg lopen maar omdat het regende, zou de pastoor in de kapel vertellen wat er tijdens de kruisweg allemaal gebeurd is. Hij legde ook uit wat het vormsel inhoudt.

Daarna gingen we naar de waterput achter het huis van Peerke Donders. Een van ons mocht daar water pompen.

Ik wil de pastoor en Jacqueline bedanken voor de voorbereiding.

Groetjes, Anne van Hest†