Sint Petrus

H. Petrus Willibrorduskerk

 

Met St. Paulus is Petrus één van de kopstukken van de Kerk. Hun feestdag is dan ook dezelfde: 29 juni. 
Petrus heeft in zijn linkerhand twee sleutels, in zijn rechterhand een omgekeerd kruis met op de dwarsbalk een haan. Dit beeld staat rechts in het priesterkoor.

Leven
Petrus is één van de twaalf apostelen. Hij heet aanvankelijk Simon, is zoon van Jona (of Johannes) en wordt ook wel Kefas genoemd. Zijn broer heet Andreas. Zij zijn vissers op het moment dat Jezus hun vraagt Hem te volgen. Van Jezus krijgt hij de bijnaam Petrus ('rots'). 

Petrus is getrouwd. Hij heeft een schoenmoeder, die door Jezus genezen wordt, vertelt het evangelie. Via Paulus weten we dat Petrus zijn vrouw meeneemt op zijn missiereizen.
Na zijn vertrek uit Jeruzalem vestigt hij zijn zetel in de Syrische stad Antiochië. Weer later gaat hij naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk, Rome, waar hij ± 67 na Chr. als martelaar sterft.

Karakter
Uit de evangelies krijgt men de indruk dat Petrus spontaan en hartelijk is, ook met alle fouten van dien.
Zo wil hij niet dat Jezus hem de voeten wast, omdat het slavenwerk is. Als Jezus zegt dat ze dan niet langer bij elkaar horen, wil hij ineens helemaal gewassen worden.

Van de andere kant heeft hij trekken van een lafaard. Tijdens het verhoor van Jezus wordt het hem te benauwd onder de voeten. Als omstanders hem herkennen als een van Jezus’ leerlingen houdt hij glashard vol die man niet te kennen. Jezus heeft het hem in de vooravond nog voorspeld: "Eer de haan kraait, zult ge me driemaal verloochend hebben." Zodra dat gebeurt, herinnert Petrus zich Jezus' woorden en hij huilt bitter om zijn lafheid.
De eerste tien hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen vertellen hoe Jezus’ leerlingen, en Petrus in het bijzonder, steeds meer bezield worden door de Heilige Geest en dus steeds meer op Jezus gaan lijken.

Quo Vadis?
Beroemd is de legende Quo vadis? Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Nero dringen de gelovigen erop aan dat Petrus de stad ontvlucht. Aan de rand van de stad komt hij echter Jezus tegen; Hij draagt Zijn kruis in de richting van Rome. Verbijsterd vraagt Petrus "Quo vadis?”, Waar gaat U heen?, waarop Jezus antwoordt: "Ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden." Dan begrijpt Petrus dat hij er verkeerd aan doet de stad te ontvluchten. Hij keert terug en wordt inderdaad enige tijd later gearresteerd en net als Jezus tot de kruisdood veroordeeld. Hij vindt van zichzelf dat hij maar weinig op Jezus lijkt. Daarom vraagt hij de gunst om met het hoofd naar beneden gekruisigd te worden.

Patronaat
St. Petrus is patroonheilige van de vissers.

Afbeeldingen
In de kunst wordt St. Petrus als volgt afgebeeld: