Nieuwsberichten

Petruskerk 2014
Actueel 24 oktober 2021 Wekelijkse nieuwsberichten
lentebloemen
NorbertusBode herfst 2021 Thema: Respect voor de aarde en haar schepselen.
Bijbel
Verdiepingsdagen in Helvoirt en Thorn Retraites van A. Pierik in Emmaus (Helvoirt) en bij de Foyer de charité in Thorn
Drie maal drie is negen
Vrouw en geloof seizoen 2021 - 2022 'Drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied' is het thema van gespreksgroep Vrouw en geloof in het seizoen 2021 - 2022.
Henri Nouwen
Henri Nouwen, 25 jaar geleden thuisgekomen Op 21 september 2021 is het precies 25 jaar geleden dat Henri Nouwen overleed. Hij kwam eindelijk thuis bij de vader.
Coronavirus
Nederlandse bisschoppen laten 1,5 meter bij vieringen los Per zaterdag 25 september geldt de anderhalvemeterregel niet meer bij vieringen in katholieke kerken, mits er tijdens de vieringen voldoende geventileerd kan worden.
Poster Sweelinck
Sweelinck-weekend Diessen en Hilvarenbeek Vocaal en instrumentaal worden werken uitgevoerd van Sweelinck.
René Grotenhuis, Zout
Open Gesprekskring: René Grotenhuis, Zout De Open gesprekskring bespreekt in het seizoen 2021 - 2022 het boek Zout van René Grotenhuis
Ad van Sleuwen spreekt een dankwoord uit
Pauselijke onderscheiding Ad van Sleuwen Op 29 augustus 2021 ontving organist Ad van Sleuwen van de Petruskerk uit handen van pastoor Marc Massaer een pauselijke onderscheiding als blijk van waardering voor 50 jaar muzikale inzet voor respectievelijk de Petrusparochie en de NorbertusParochie.
Ad Vugs bij afscheid pastoor Barberien
Bedankje pastoor Massaer bij afscheid vicevoorzitter Ad Vugs Eind juni 2021 heeft Ad Vugs afscheid genomen als vicevoorzitter van het bestuur van de Norbertusparochie. Penningmeester Rika Loonen neemt zijn functie waar.
Nacht van het gemis
Nacht van het gemis 2021 Informatie over de nacht van het gemis 2021. hartverwarmend evenement voor iedereen die iemand mist.
Givt-app
Givt-app voor collecte en het betalen van kaarsen Met de Givt-app op de mobiele telefoon kunt u een collectebijdrage overmaken in of buiten de kerk en kaarsen betalen in de kerken en de kapellen in onze parochie.
Givt-app
Introductie Givt-app De parochie is bezig met de introductie van de Givt-app om digitaal een collectebijdrage te doen of kaarsen in onze kapellen te betalen .
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Bisschop Gerard de Korte: Het nieuwe normaal in zicht Het laatste woord ter bemoediging van bisschop De Korte gaat o.a. over het synodaal proces dat voorafgaat aan de algemene bisschoppenconferentie over de toekomst van onze Kerk, die in oktober 2023 in Rome zal worden gehouden.
Logo bisschoppenconferentie_resized
Versoepeling coronaprotocol per 26 juni Vanaf zaterdag 26 juni zijn de coronamaatregelen in de r.-k. kerk weer versoepeld.
Logo bisdom Den Bosch
Opleidingen bisdom Den Bosch Opleidingen te volgen aan het sint-Janscentrum in Den Bosch
Poster Mariabedevaart Den Bosch
Mariabededevaart Den Bosch gaat door Informatie over de Mariabedevaart naar Den Bosch op 3 juli 2021
Logo bisschoppenconferentie_resized
Versoepeling coronamaatregelen per 5 juni Versoepeling van de coronamaatregelen in de r.k. kerken per 5 juni 2021
Bisschop De Korte - De vleugels uitslaan Het is een bron van vreugde te weten dat Christus iedere dag met ons meegaat op weg naar de uiteindelijke ontmoeting met God van aangezicht tot aangezicht. Tegelijk klonk ook de opdracht om uit te gaan en zoveel mogelijk mensen uit alle volkeren te maken tot leerlingen van de Heer. Met andere woorden: het Evangelie vraagt van ons een...
Logo Passiespelen 2021 Tegelen
Passiespelen Tegelen gaan door Na twee keer uitstel gaan de Passiespelen in Tegelen door. De première is op 3 juli. Daarna zijn er nog 36 voorstellingen.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode zomer 2021 Het zomernummer 2021 van de NorbertusBode gaat over Sint-Jozef en over de rol van vaders in onze tijd.
Bisschop De Korte: Enthousiast ons geloof leven - Pinksteren 2021 Helder betekent voor mij dat de drie-ene God centraal staat. De Geest opent onze ogen voor Christus en Hij brengt ons bij de Vader. Christus is de waarheid in persoon. Christelijke waarheid is altijd verbonden met liefde. Voor onze parochies betekent dat concreet een hartelijke en verwelkomende houding.
Bisschop De Korte over bezetting en bevrijding Afgelopen zondag lazen wij tijdens de Eucharistie het evangelie van de wijnbouwer, de wijnstok en de ranken. In Duitsland had tijdens het naziregime een belangrijk deel van de bevolking de wijnbouwer, de God van de Bijbel, losgelaten. En evenzeer hadden zij zich losgemaakt van de wijnstok, Jezus Christus. Verrotte vruchten van...
Logo bisschoppenconferentie_resized
Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen Per 29 april mag in kerken met meer dan 300 zitplaatsen tien procent van de reguliere zitplaatsen bezet zijn tijdens vieringen met inachtneming van de maatregelen in het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter'.
Kardinaal Van Rossem - De rode paus
Bisschop De Korte: De rode paus en onze missionaire opdracht Kardinaal Van Rossum is een belangrijke erflater als het gaat om missionaire inzet. Zijn voorbeeld kan ons inspireren om in onze dagen creatief nieuwe wegen te zoeken en de vleugels uit te slaan om de persoon en het Evangelie van Christus present te stellen.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Bisschop De Korte: Een boeket zegeningen Bisschop De Korte geeft ons een kleine inkijk in zijn agenda van de afgelopen dagen. Momenten van vieren en gebed maar ook allerlei ontmoetingen. Wie goed kijkt en luistert , kan er zegeningen in ontdekken. God die goede woorden spreekt door zijn Woord maar ook door concrete mensen die hij live of digitaal mocht ontmoeten.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Bisschop De Korte: Met Christus opstaan tot nieuw leven Alle leven dat wij kennen, is aan de dood gewijd. Het nieuwe leven van Christus betekent voor ons een belofte. Wij zijn niet opgesloten tussen geboorte en dood. Integendeel, wij mogen hopen op een thuiskomen. Nu al mogen wij met Christus opstaan tot nieuw leven.
Gezinsbedevaart Den Bosch
Gezinsbedevaart bisdom Den Bosch Mariabedevaart Den Bosch op zaterdag 3 juli a.s.
Vastenactie 2021 - filmpje Sander Kesseler Het geld van de vastenactie 2021 is weer bestemd voor het project van Sander Kesseler in Oeganda. Een filmpje laat zien hoe hard onze steun nodig is om de mensen daar in de gelegenheid te stellen hun eigen voedsel te verbouwen. .
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode Pasen 2021 Paasnummer 2021 van de NorbertusBode met als thema Mariaverering. Onderwerpen: Zeven smarten van Maria, kapel de Voort in Hilvarenbeek, interview met Nel Geboers uit Biest-Houtakker en met Annie Ligtvoet uit Hilvarenbeek. Verder aandacht voor de vastenactie t.b.v. Sander Kesseler uit Oeganda
Sycamore Zacheüs
Sycamore via de heilige Lodewijkkerk in Leiden Zoombijeenkomsten over Sycamore via de Heilige Lodewijkkerk in Leiden.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Bisschop De Korte: Een zorgzaam mens Afgelopen december heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd. Wij worden de komende tijd uitgenodigd, misschien meer dan anders, bij de persoon van Jozef stil te staan.
Logo bisschoppenconferentie_resized
Brief Nederlandse bisschoppen over de verkiezingen Kiezen voor ‘het eigenlijke normaal’. “Het normaal waartoe we zijn geroepen is dat van het Rijk Gods”. Brief van de R.-K. bisschoppen van Nederland bij gelegenheid van de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart 2021.
Bisschop De korte: Verkiezingen in coronatijd De politiek gaat over de inrichting van onze samenleving. Verkiezingen zijn dan ook belangrijke momenten. Laten wij als katholieken vooral ook gebruik maken van ons stemrecht. De Nederlandse bisschoppen komen met een brief in het kader van de komende verkiezingen.
Rose kazuivel
Laetare-zondag De vierde (middelste) zondag in de veertigdagentijd heet 'Laetare-zondag' (Wees blij). De priester mag een rose kazuifel dragen. De kleur geeft aan: het licht van de Verrijzenis schijnt al door het paars van de vasten heen.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Bisschop De Korte: Plaatsen van genezing Christus als medicus., die genezend rondgaat. Theologen van de eerste eeuwen spreken over de Kerk als een ziekenhuis, een plek waar mensen, fysiek of moreel, tot genezing kunnen komen. Paus Franciscus heeft de Kerk meerdere keren beschreven als een veldhospitaal. In onze coronatijd mogen onze kerken fungeren als vaccinatieplaats.
Bisschop De Korte: Op weg naar nieuw leven Bisschop De Korte werkt aan het begin van de Veertigdagentijd drie vormen van gerechtigheid uit: het gaat om aalmoezen geven, om gebed en om vasten.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Woord ter bemoediging bisschop De Korte: Geënt op de edele olijf Zevende woord ter bemoediging van bisschop De Korte naar aanleiding van de Auschwitzherdenking
Sycamore Zacheüs
Sycamore, een cursus over het katholieke geloof Sycamore is een serie films met informatie over het katholieke geloof.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Zesde woord ter bemoediging bisschop De Korte De Bijbel als bron van hoop in deze donkere coronatijden. Peerke Donders en pater Titus Brandsma hebben eruit gepunt, en onze paus Franciscus doet dat nog steeds.
Jochem van Velthoven
Gezinsvieringen op Facebook Twee keer per week kun je een gezinsviering bijwonen op Facebook, verzorgd door pastor Jochem van Velthoven.
Brief bisschop De Korte over Kerkbalans 2021 Bisschop De Korte roept de parochianen in het bisdom Den Bosch op de Actie Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen.
Logo bisdom Den Bosch
Coronamaatregelen r.-k. kerk ongewijzigd De verlenging van de lockdown tot en met 9 februari heeft geen consequenties voor de coronamaatregelen in de r.-k. kerk.
Vijfde woord ter bemoediging van bisschop De Korte Vijfde woord ter bemoediging van bisschop De Korte naar aanleiding van Jezus' doop in de Jordaan. Johannes de Doper doopte met water; Christus doopt ons met de Geest. En dat is, hopelijk, niet alleen een vrome kreet. Christus schenkt ons de Geest als Helper en Trooster, ook in deze coronatijd.
kerststal
Vieringen rond Kerstmis Actuele informatie over de vieringen rond Kerstmis 2020
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode Kerstmis 2020 Het kerstnummer 2020 van de NorbertusBode met als thema: solidariteit.
adventskrans1
Advent, tijd van bezinning Normaal gesproken is er in deze tijd een adventsmeditatie in oecumenisch verband. Vanwege de coronamaatregelen gaat die dit jaar niet door. Wel hebben we iedere week een tekst bij de adventskaarsen (bij de eerste kaars, de tweede kaars enz.). Deze tekst wordt op de website van de Norbertusparochie en op het beeldscherm in de...
Adventskalender 2020 bisdom Den Bosch
Adventskalender 2020 van bisdom Den Bosch Adventskalender met verhalen, opdrachten en knutselwerkjes voor kinderen en ouders, en voor ouders en grootouders.
Vierde woord ter bemoediging van bisschop De Korte Vierde woord ter bemoediging. Koning Christus dienstbaar volgen. Zijn koningschap is niet van deze wereld. De koninklijke weg die Jezus gaat, is principieel geweldloos. Hij neemt geen leven van anderen maar zal uiteindelijk zijn leven geven.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Derde Woord ter bemoediging van bisschop De Korte Derde woord ter bemoediging van bisschop De Korte tijdens de tweede coronagolf, november 2020. Spanningen in kerk en wereld door onverdraagzaamheid.
Pater Piet van Mensvoort Merauke
Dankbetuiging aan Pater Piet van Mensvoort, msc Dankwoord van het parochiebestuur aan Pater Piet van Mensvoort die op 28 oktober 2020 is overleden
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Woord van bemoediging 2 tijdens de tweede coronagolf Tweede woord ter bemoediging van bosschop De Korte tijdens de tweede coronagolf
Nieuw woord ter bemoediging van de bisschop Bemoedigend woord van de bisschop nu de tweede coronagolf ons land overspoelt.
Coronavirus
Reactie r.-k. kerk op oproep minister Grapperhaus Reactie r.-k. kerk op oproep minister Grapperhaus van maandag 5 oktober.
Logo
NorbertusBode herfst 2020 NorbertusBode herfst 2020 met als thema Heiligen en helden
Drie maal drie is negen
Vrouw en geloof, seizoen 2020 - 2021 Programma Vrouw en geloof seizoen 2020 - 2021
René Grotenhuis, Zout
Seizoen 2020 - 2021 Open gesprekskring Zout, publicatie van René Grotenhuis, is onderwerp van gesprek in het seizoen 2020 - 2021 van de Open gesprekskring., die bijeenkomt in het Open Huis.
Kaft jubileumconcert
Jubileumconcert Ad van Sleuwen Jubileumconcert b.g.v. het 50-jarig organistenjubileum van Ad van Sleuwen.
De Beekse Cantorij 2018
50 jaar De Beekse Cantorij, september 2020 Geschiedenis van 50 jaar Beekse Cantorij, september 2020
Maria van den Brûle
De Beekse Cantorij bestaat 50 jaar De Beekse Cantorij 50 jaar. Twee jubilarissen - Maria van den Brûle en Ad van Sleuwen - en een lintje voor dirigent en organist Jac Peeters
Theresia van Lisieux
Woestijndag: de weg van vertrouwen Bijeenkomst in Helvoirt over Theresia van Lisieux
Coronavirus
Coronadossier Dossier met berichtgeving over en artikelen naar aanleiding van de coronapandemie.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Twaalfde en laatste woord ter bemoediging van de bisschop Twaalfde woord ter bemoediging van de bisschop. Het feest van de Zoete Moeder en zomer 2020
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Elfde woord ter bemoediging van bisschop De Korte Elfde woord ter bemoediging in coronatijd; over de mensenvissers Petrus en Paulus en over verbinden.
bezoek_biscchop_de_korte_juli_2016
Tiende woord ter bemoediging van bisschop De korte Tiende woord ter bemoediging van bisschop De Korte - Brood van het leven - Sacramentsdag 2020
Coronavirus
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter Vanaf tweede pinksterdag, 1 mei, zijn er weer vieringen met gelovigen in de Petruskerk en de Willibrorduskerk. Parochianen dienen zich hiervoor van te voren aan te melden bij het parochiecentrum
Logo bisschoppenconferentie
Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen Brief van de Nederlandse bisschoppen met een terugblik op de coronaperiode voor zover die achter ons ligt, nu we vanaf tweede pinksterdag weer in klein gezelschap de H. Mis mogen vieren.
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode zomer 2020 NorbertusBode zomer 2020 met als thema hoop in tijden van corona.
bezoek_biscchop_de_korte_juli_2016
Achtste woord ter bemoediging van de bisschop Achtste woord ter bemoediging van bisschop De Korte: Het thuiskomen van Jezus en corona – Hemelvaart 2020
Kinderbijbel-Ik-zal-Jezus-volgen
Kidz-knop: Jezus is de weg Nieuwe bijdrage onder de Kidz-knop over Jezus, die de weg is die we moeten volgen. We moeten doen wat hij ons heeft voorgedaan.
Mariagrot Baarschot
Zevende woord ter bemoediging van bisschop De Korte Maria en de coronacrisis
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Zesde woord ter bemoediging van de bisschop Zesde woord ter bemoediging van bisschop De Korte naar aanleiding van een diakenwijding.
bezoek_bisschop_de_korte_juli_2016
Vijfde woord ter bemoediging van onze bisschop Zijn we wereldwijd onderling solidair, als de gevolgen van de coronacrisis voor de economie duidelijk worden? Alleen als we ons eigenbelang overstijgen., zegt de bisschop.
HoevindjeGod-online.nl
HoevindjeGod-online.nl Nieuw katholiek platform online, bedoeld voor wie het geloof wil verkennen of beleven.
Corona, straf van God? Woord van de bisschop GOD EN CORONA: Straf van God? Een beschouwing in het licht van kruis en opstanding.
Homepage met Kidz-knop
Informatie over de Kidz-knop Informatie over de Kidz-knop op de homepage
Logo Norbertusparochie
NorbertusBode voorjaar 2020 NorbertusBode, voorjaar 2020. Thema: Kerk en kunst
Sander kesseler
Update project Agwara: hulp aan vluchtelingen in de eigen regio Agwara, een project waarbij vrouwen en vluchtelingen in Oeganda landbouwtrainingen krijgen, is in maart 2020 goedgekeurd door de landelijke Vastenactie. Mensen uit de St.-Jozefparochie (Haaren, Moergestel, Oisterwijk) en de Norbertusparochie (de gemeente Hilvarenbeek) gaan het drie jaar op rij steunen.
Sander Kesseler
Bezoek Homa Farm Sander Kesseler Bezoek van Sander Kesseler aan Homa Farm, een door de Nederlandse ambassade opgestart project in Oeganda voor landbouwopleidingen.
Hakendover 2019
Bedevaart Hakendover Op tweede paasdag vindt voor de 116e keer de bedevaart naar Hakendover plaats.
Coronavirus
Maatregel Nederlandse bisschoppen coronavirus Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart er maatregelen genomen zijn om de verspreiding van het virus tijdens vieringen te voorkomen.
vrouw en geloof 2019-2020
Vrouw en geloof, 2019 – 2020 Vrouw en geloof, 2019 – 2020
preventiebeleid sexueel misbruik
Preventiebeleid seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag Preventiebeleid seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag
nacht vh gemis 2
Nacht van het gemis - impressie Nacht van het gemis, impressie
Nacht van het gemis in de Petruskerk
Nacht van het gemis Nacht van het gemis in de Petruskerk
Mgr. Liesen
Zondag van Gods Woord - 26 januari De paus heeft in zijn apostolische brief Aperuit illis bepaald dat elk jaar de derde zondag van de Tijd door het Jaar wordt gewijd aan de viering, de overweging en de verspreiding van Gods Woord. Mgr. Liesen van het bisdom Breda wijdt er een podcast aan.
Logo Actie Kerkbalans 2020
Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans 2020 met artikel uit de Hilverbode
oecumene,logo
Oecumenisch avondgebed en gebedskaartje 2020, Open Huislezing Oecumenisch avondgebed, gebedskaartje 2020 en Open Huislezing
petruskerk 081118
Mededeling Oecumenische viering Mededeling Oecumenische viering
Pastoor Barberien
Sorry en Dankjewel uit Hingene Woordje van pastoor Steven Barberien uit Hingene, december 2019