Johannes Goropius Becanus

Johannes Goropius Becanus werd als arts in Antwerpen en Brussel veelvuldig geraadpleegd. Aan het keizerlijke hof te Brussel werd hij de lijfarts van de zusters van keizer Karel V.

Hij is echter vooral bekend geworden als taalkundige. In zijn levenswerk Origines Antwerpianae verdedigde hij de stelling dat het Nederlands (het Diets) de oudste taal (Díouts) op aarde moet zijn geweest, die nog stamde uit de tijd van vůůr de spraakverwarring als gevolg van de bouw van de toren van Babel. Adam en Eva, als namen te herleiden tot het Nederlands, zouden in onze streek hebben geleefd. Als eerste geleerde erkende hij taalkundige verbanden binnen de Indo-Europese taalfamilie.

Tijdgenoten als Simon Stevin waardeerden Goropius Becanus als etymoloog, maar velen zagen zijn etymologieŽn als de vrucht van een rijke fantasie. In de Dictionnaire Le Drouviot is het woord becanisme opgenomen met als omschrijving crťation d'ťtymologies fantaisistes.†

Johannes Goropius Becanus