Jaarcijfers Stichting Petrusfonds 2014

Balans
Debet
Lening u/g Parochie H. Norbertus Ä † † † †37.377

===========

Credit
Eigen vermogen: saldo A.P. Ɔ††††† 43.032
Resultaat 2014 † † † † †-/-5.655
--------------------
Ɔ††††† 37.377
===========
Exploitatierekening
Ontvangsten
Ontvangen bijdtagen in 2014 Ɔ††††† 49.345
--------------------
Totaal Ɔ††††† 49.345
===========
Uitgaven
Donatie parochie voor onderhoud Petruskerk

Ä † † †† 55.000

---------------------
Ɔ††††† 55.000
Resultaat 2014 (negatief) Ɔ††††††† 5.655
===========