Pastor Gust Jansen

Gust Jansen april 2013

Gust Jansen was tot het voorjaar van 2018 werkzaam in de pastoraal. Eerst vervulde hij de functie vans pastoraal werker in de St-Petrusparochie in Hilvarenbeek. Later was hij als diaken en als lid van de pastoraatsgroep werkzaam in diezelfde parochie. Na de fusie van de Petrusparochie met† R.K. Parochie H. Norbertus maakte hij samen met pastoor Steven Barberien en mevrouw Toos Maas deel uit van het pastoraal team.

Gust heeft naast zijn baan op het gemeentehuis halftime gewerkt als districtscatecheet in het dekenaat Bladel. Later vulde hij zijn arbeidzame leven weer anders in: de helft van de tijd was hij pastoraal werker in de St.-Petrusparochie in Hilvarenbeek, voor de andere helft werkte hij als pastor in het revalidatiecentrum in Tilburg en als catecheet van de mytylschool aldaar.

Werken in de parochie trok hem steeds meer. Hij wilde van binnenuit, samen met gelovigen, werken aan de kerk van de toekomst. Derhalve liet hij zich wijden tot diaken om het samen kerk-zijn in Hilvarenbeek nog meer gestalte te kunnen geven. Dat wil hij nu continueren in †de H.- Norbertusparochie.