Zout en licht voor deze wereld

Zout en licht

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In de tv-wereld draait het vaak om hoge kijkcijfers. Als een programma in de smaak valt, dan blijft het op de buis. Anders wordt het afgevoerd. In de smaak vallen bij de wereld en bij de mensen wil echter nog niet zeggen dat je in de smaak valt bij God.
Als Jezus vandaag zijn leerlingen aanspoort licht en zout te zijn, dan bedoelt hij hiermee duidelijk iets anders als ervoor zorgen dat je populair wordt en in de smaak valt bij mensen. Ook nodigt Jezus ons niet uit de waarheid te verzwijgen of te verhullen. Dat doen wel de machthebbers in een dictatoriale samenleving zoals de Chinese. Ze dienen daarmee niet het algemeen belang van de samenleving en de mensen. Ze zorgen enkel voor een kleine, elitaire groep. Door de waarheid te verdraaien onderdrukken ze de gewone mensen.

Jezus zegt dat wij als christenen smaakmakers en lichtdragers moeten zijn. Hiermee wil Hij ons erop wijzen dat wij christenen onze identiteit dienen te bewaren. Wij dienen ervoor uit te komen dat wij een levenswijze en een visie op God en de mens hebben die vaak haaks staan op die van de samenleving. Wij zijn Ūn de wereld maar niet vŠn de wereld. Zout werd in het verleden gebruikt om eten te bewaren en smaak te geven. Enerzijds dienen wij als christenen de samenleving te beschermen tegen morele verloedering door het kwade te bestrijden. Anderzijds dienen wij er door onze goede daden smaak aan te geven. Immers, als het zout zijn smaak verliest, dan wordt het weggeworpen en vertrapt door de mensen, zegt Jezus. Als wij als christenen niet meer opkomen voor de waarde van het leven, van het gezin en het huwelijk, ťn voor de zwakkeren in de samenleving, dan dreigen wij onze identiteit en ons geloof te verliezen.

Wij christenen dienen onze omgeving te laten proeven van en te laten zien wie God is en wat het geloof betekent voor ons persoonlijk leven. Andries Knevel schreef deze week in het Katholiek Nieuwsblad een column over de groei van het aantal apatheÔsten. ApatheÔsme is een nieuw woord. Hij bedoelt hiermee de religieuze onverschilligheid onder de mensen, die steeds groter wordt. Je merkt inderdaad bij velen een levenshouding die de vraag of God bestaat, volstrekt irrelevant vindt. Dat is verontrustend. De journaliste Yvonne Zonderop heeft een boek geschreven met als titel Ongelofelijk. De ondertitel is: Over de verrassende comeback van religie. Zij is een voorbeeld van zo iemand die het geloof in God irrelevant vindt. Ze bestempelt zichzelf als ongelovig, omdat ze niet gelooft dat er een werkelijkheid buiten onszelf is. Ze is een cultuurchristen, die wel wat afweet van het christendom maar de diepgang van een liefdevolle relatie met Jezus Christus niet heeft ontdekt. En zo blijft ze als het ware een toeschouwer van het geloof en geen actieve, betrokken gelovige.
Dat het geloof verdwijnt, is te merken in vele parochies. Er worden bijna geen huwelijken meer gesloten en het aantal dopen is drastisch gedaald. Het is een teken aan de wand dat er iets grondig fout gaat in de overdracht van het katholieke geloof. Het geloof in God heeft zo veel te bieden, namelijk zegen, bescherming, kracht en vreugde.

Als kinderen van het licht kunnen wij licht en leven brengen in het leven van mensen. Deze week is er op 13 februari in onze gemeente de Nacht van het gemis. Het gemis van iemand die je liefhebt, kan heel ingrijpend zijn. Het is iets waarmee je worstelt. Het is goed hierover met iemand in gesprek te gaan. Met iemand die meeleeft en luistert naar verhalen van verdriet en gemis. Wij kunnen voor mensen met pijn in het hart een lichtpuntje zijn door er voor hen te zijn, een kaarsje aan te steken in de kerk en voor hen te bidden.
Gemis kan te maken hebben met het gemis aan een geliefde maar ook met een dieper spiritueel gemis: het gemis van God, die onbekend is gebleven. In het hart van ons allemaal zit het verlangen naar Iemand die je onvoorwaardelijk bemint. Iedere mens zoekt naar volmaakte liefde en daarvan vertellen aan anderen en daarvan getuigen is onze roeping als christenen. Wij mogen de liefde van God vinden in Jezus Christus en zijn blijde boodschap. Dat uitdragen, dat is licht zijn zoals Jezus.
Moge deze viering ons allen inspireren en uitdagen nieuwe wegen te vinden om licht en zout te zijn, waarmee wij God verheerlijken. Amen.

Printversie