Wie God liefheeft, onderhoudt zijn geboden

Tien geboden

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als iemand overlijdt, dan komen er vele herinneringen aan de overledene naar boven, aan zijn typerende uitspraken en de waarden die hij in zijn leven heeft uitgedragen. Vaak zeggen de kinderen dat ze na verloop van jaren diezelfde goede waarden hebben overgenomen. Ze geven die nu op hun beurt door aan hun kinderen. Het goede en wat levenswijsheid doorgeven aan anderen, opdat de wereld er beter en liefdevoller van wordt, is dat niet onze opdracht als christenen?
Om levenswijsheid op te doen en een liefdevolle band met anderen te hebben, is het nodig rekening te houden met elkaar en naar elkaar te luisteren.

Over onze relatie met God, zegt Jezus vandaag in het evangelie: Als Gij mij liefhebt, zult gij mijn geboden onderhouden. Elke goede, liefdevolle relatie is een relatie van geven en ontvangen. Liefde is geen eenrichtingsverkeer maar een wederzijds inspelen op de wensen en verlangens van de ander. Niet om de mens klein te houden maar voor het geluk en de vrijheid van de mens heeft God de tien geboden gegeven. Alleen vanuit de basis van de tien geboden kun je werken aan vrede en harmonie tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling.

Om een stevig huis te bouwen heb je een goede fundering nodig; anders stort het huis in. Voor het geloof is het niet anders: een goede kennis van het fundament van ons geloof is nodig om te kunnen werken aan de relatie met God en met de naaste. Elke generatie dient opnieuw onderricht te worden in het fundament van het geloof om aansluiting te kunnen vinden bij de evangelische boodschap van Jezus Christus en zijn kerk. "Niet herhalen is vergeten, ook al heb je het nog zo goed geweten", zei een van mijn leerkachten op de lagere school. Wat Jezus heeft gezegd dient in herinnering gebracht te worden. Anders verdampt het geloof en blijft er niets meer van over. Het is de heilige Geest of de geest van de waarheid die ons wil inspireren, leiden en dieper doen wortelen in het katholieke geloof. Tekenen van de werking van de H. Geest zijn vrede, vreugde, vriendelijkheid en liefde. Het is de H. Geest die ons helpt om Jezus en het woord van God beter te leren kennen en te beminnen.

De geest van de wereld staat haaks op de geest van de waarheid. Het is een geest die chaos en onvrede veroorzaakt, het geloof in Jezus afwijst en tot zonde verleidt.
Wie zich openstelt voor de geest van de waarheid, die verdiept zijn geloof door de prachtige liturgie van de kerk en ontdekt veel inspiratie en wijsheid in het leven van de heiligen, die op een unieke en persoonlijke wijze het evangelie van Jezus hebben beleefd.

Afgelopen woensdag 13 mei werd O.-L.-Vrouw van Fatima gevierd want op 13 mei 1917 is Maria voor de eerste keer verschenen aan Lucia, Jacinta en Francisco. Niemand heeft vaker de evangelische boodschap van Jezus in herinnering gebracht dan Maria. Op zo vele plaatsen over de gehele wereld heeft zij opgeroepen tot geloof, gebed en bekering. Het was heel pijnlijk te moeten zien dat er op 13 mei in Fatima voor de eerste keer in de geschiedenis geen grote plechtige viering was. Het gehele plein was omsingeld door 3500 militairen, die vanwege het coronavirus verhinderden dat pelgrims op bedevaart zouden komen. Als christenen wordt ons geduld op de proef gesteld en we mogen ons terecht afvragen wat ons nog meer te wachten staat.

Een ding weten we wel, namelijk dat God ons altijd nabij is en ons leidt. Eenmaal zal Hij alles ten goede keren voor diegenen die standvastig blijven in het geloof.
Moge onze hemelse Moeder Maria ons beschermen en inspireren om doorheen de beproevingen van deze tijd onze blik te blijven richten op Jezus en de komst van zijn Koninkrijk. Amen.

Printversie