Wereldvrededag

Symbool Wereldvrededag

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Vandaag vieren we het feest van Maria, de Moeder van God. Dit is niet toevallig want met Maria is God een nieuwe schepping begonnen. Van Maria geloven wij dat zij de gezegende onder de vrouwen is, omdat zij een unieke plaats inneemt in de heilsgeschiedenis van God met de mensen. De H. Bernadette Soubirous heeft op 25 maart 1858 in Lourdes van Maria zelf te horen gekregen dat zij de Onbevlekte Ontvangenis is. Dit feest is plechtig gevierd op zondag 8 december in de ondergrondse Pius X-basiliek in Lourdes . Aansluitend was er een prachtige bloemenhulde aan Maria van wel meer dan 10.000 gele roosjes. Van Maria geloven wij dat zij zonder zonden is geschapen en† tijdens haar hele leven ook zonder zonden was.
Bij onze Hemelse Moeder kunnen we altijd terecht, omdat zij weet wat wij mensen allemaal meemaken. De rol van Maria is doorheen de geschiedenis alleen maar groter geworden. Tijdens haar aardse leven was zij intens betrokken op het leven van Jezus en leefde zij helemaal mee met de apostelen die overal de kerk stichtten. Alles wat Maria hoorde, bewaarde zij in haar hart.
Wij staan er niet zo vaak bij stil maar de rol van Maria is heel groot geweest voor de kerk en voor het ontstaan van de heilige EvangeliŽn. Wie anders dan Maria kon beter vertellen van de geboorte van Jezus in Bethlehem? Wie anders dan Maria wist van de vlucht naar Egypte te vertellen? Voor de schrijvers van de evangeliŽn is Maria een zeer belangrijke bron geweest.

Vanavond nemen we afscheid van 2019, dat een heel bewogen jaar is geweest voor de Kerk. Denken we maar aan de brand van de Notre-Dame in Parijs en de Amazonesynode. Ook onze St.-Norbertusparochie heeft vele veranderingen doorgemaakt door de wissel van de wacht.

Traditioneel is 1 januari de Wereldvrededag met als thema: Vrede als weg van hoop. Daarbij heeft paus Franciscus de weg van de dialoog en de verzoening als wegen naar vrede aangewezen. Dit jaar is het reeds de 53ste Wereldvrededag. In zijn boodschap schrijft paus Franciscus dat een weg van vrede openen en aangeven een uitdaging is, die des te complexer is naarmate de belangen die op het spel staan in de relaties tussen personen, gemeenschappen en naties veelvormiger en tegenstrijdiger zijn.

De wereld heeft geen behoefte aan holle woorden, maar aan overtuigde getuigen, vredestichters die openstaan voor de dialoog zonder uitsluiting of manipulatie. Men kan immers alleen maar werkelijk tot vrede komen, wanneer er een overtuigde dialoog van mannen en vrouwen is die - over ideologieŽn en verschillende meningen heen - zoeken naar de waarheid. Vrede is ďeen permanente opdrachtĒ.

Vrede is een weg die wij samen gaan, waarbij wij altijd het algemeen welzijn zoeken en ons ervoor inzetten het gegeven woord te houden en het recht te respecteren. In het naar elkaar luisteren kunnen ook de kennis over en de achting voor de ander zo groeien dat wij in een vijand het gelaat van een broeder herkennen.

Moge de God van vrede u zegenen en moge Hij ons te hulp komen. Moge Maria, de Moeder van de Vredevorst en de Moeder van alle volkeren van de aarde, ons begeleiden en ons stap voor stap ondersteunen op de weg van verzoening. En moge iedere persoon wanneer hij op deze wereld komt, een bestaan van vrede kennen en ten volle de belofte van liefde en leven die hij in zich draagt, ontwikkelen.

Aan u allen een zalig Nieuwjaar.

Printversie