Wees waakzaam

De vijf wijze en dwaze maagden

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In deze novembermaand kleurt de natuur prachtig geel, rood en bruin en sterft ze langzaam af. Het doet ons nadenken over de vergankelijkheid van het leven en stilstaan bij wat een mens echt nodig heeft om gelukkig te zijn.
In de samenleving wordt het steeds stiller; veel economische activiteiten zijn stilgevallen. Onzeker is de toekomst. Wie weet waar het naartoe gaat? Wie helpt ons in deze tijd de juiste keuzes maken? Gaat het in het leven alleen maar om het hier en nu en zo veel mogelijk genieten en bezitten, of is het leven meer dan dat? Is het wel wijs te denken dat alles alleen maar om onszelf draait? Wie is eigenlijk het centrum van mijn leven?

Het drukke leven kan ons zo in beslag nemen dat we voorbijgaan aan de noden van onze naasten, aan de schoonheid van de natuur en aan God. Steeds vaker hoor ik mensen zeggen dat het geluk ligt in de kleine dingen en in levenswijsheid. Is het wel wijs alleen maar aandacht te hebben voor het materiŽle? Moet je alles meegemaakt hebben om gelukkig te zijn, terwijl je het spirituele totaal verwaarloost? In onze tijd is er veel aandacht voor onze lichamelijke gezondheid, wat op zich een goede zaak is. Maar wie durft te spreken over de geestelijke gezondheid en wat doen wij daarvoor? Wij mensen hebben een lichaam en een ziel. Als je een evenwichtig leven wilt leiden en echt gelukkig zijn, dan is het belangrijk aan beide aspecten aandacht en tijd te besteden.
Wat is wijsheid in het leven? Wat is wijs om te doen en te laten? Wat maakt een mens gelukkig en wat ongelukkig?

De lezingen van deze zondag willen ons helpen op het spoor te komen van levenswijsheid. Dat is een hele opgave. Meestal heb je daarvoor jaren nodig. Je kunt vele studies gedaan hebben maar toch geen levenswijsheid bezitten. Een studie kan je wijsheid schenken maar ze kan ook verhinderen dat je dingen ziet, doordat je oogkleppen ophebt. Het is ook goed je eigen kijk soms even opzij te schuiven en met een andere bril naar een uitdaging of een probleem te kijken en te luisteren naar de visie van een wijs iemand. Echte wijsheid is het erkennen en doen van het goede en het vermijden van het kwade.

In het evangelie spreekt Jezus van de wijze en dwaze maagden. Hij wil hiermee iedere gelovige oproepen tot waakzaamheid. Met andere woorden: Kijk uit met wat je hoort, doet en zegt, want voor je het weet, geraak je verdoofd door de waan van de dag, verblind door wat de wereld zegt en verlies je God en je naaste uit het oog. Weest waakzaam en laat je niet meeslepen door de negatieve sfeer van verdeeldheid als gevolg van discussies, conflicten en roddels die de liefde laten verdwijnen. In onze tijd bestaat het grote gevaar van eenzaamheid, afstandelijkheid en vervreemding van elkaar en van God. Wees waakzaam en leef in verbondenheid met God, met elkaar en met de natuur. Leef met elkaar mee en wees elkaar nabij in vreugde en verdriet.

Een wijs iemand zei me enige tijd geleden dat het leven te kort is om al te veel ruzie te maken. Inderdaad, meer dan ooit hebben wij christenen de opdracht te streven naar harmonie en eenheid met elkaar en met God en daarvoor te bidden. Wij christenen mogen en kunnen het verschil maken in de samenleving door onze betrokken en liefdevolle levensstijl. Aan ons, christenen, zouden anderen moeten zien hoe wij leven vanuit de liefde voor elkaar. Als Jezus het in het evangelie heeft over voldoende olie bij je hebben, dan verwijst Hij daarmee naar voldoende liefde in ons hart voor God en de naaste.
Moge deze viering ons ertoe aansporen het vuur van de liefde brandend te houden en het licht van het evangelie uit te stralen in onze eigen omgeving. Amen.

Printversie