Verblijven in het goede

Stille tocht Julie van Espen

Steven Barberien

Hoe is het mogelijk dat mensen zoveel kwaad in zich hebben dat ze de meest gruwelijke dingen doen? Hoe komt een mens zover dat hij een ander beziet als een object om er z’n lusten en agressie op uit te vieren? Waarom moeten zoveel meisjes en vrouwen slachtoffer worden van seksueel geweld en het met de dood bekopen? Hoe kan het zover komen?

En dan klinken de woorden van Jezus: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen…”

Mag ik daaruit afleiden dat wie God niet liefheeft en Zijn geboden niet onderhoudt, er ook niet op moet rekenen dat God in hem verblijft? En als God - de Goedheid en de Liefde zelf - niet in hem verblijft, wie dan wel? Het kwade en de haat misschien? Dat deze meer ruimte krijgen én de Duivel, het Kwaad, zo bezit neemt van een mens?

Het middeleeuwse denken over goed en kwaad hebben we al lang achter ons gelaten en er zit heus niet achter elke deur een of ander duiveltje te wachten… maar het Kwaad, de Duivel, heeft helaas veel macht op onze wereld. Wie het slechte ruimte geeft door het goede, God, te mijden, die laat het groeien… en opeens heeft het dan de overhand. Pas op! Ik wil daarmee niet zeggen dat we geen vrije wil meer zouden hebben. Integendeel: je bent, blijft verantwoordelijk voor je eigen daden. Ook als je gelooft! Maar je krijgt wel een goede hulp daarbij, de heilige Geest. Hij leert ons en brengt ons in herinnering wat Jezus deed en zei. De Geest houdt die woorden en daden actueel in ons. Hij vernieuwt ze steeds opnieuw en doet ze ons actief gebruiken. Waar het goede groeit, heeft het kwade steeds minder ruimte. Waar God woont, heeft de Boze geen macht meer.

Zou daarmee alles opgelost zijn in onze leefwereld? Wellicht niet, maar deze zou alleszins minder beangstigend en bedreigend overkomen. En we zouden minder kleinmoedig zijn, gesterkt en bemoedigd door Zijn Geest.

Als er een stille tocht wordt georganiseerd, zoals laatst in Antwerpen naar aanleiding van de moord op Julie van Espen, dan is het echt stil… Maar dan hoor je als het ware de Geest Gods fluisteren in het hart van al die mensen -gelovig of niet, zodat ze opkomen voor het goede, de liefde, de waarheid, het recht, de vrede en de veiligheid… Allemaal waarden die hun oorsprong vinden in God en waar Jezus over sprak en waarnaar Hij handelde.

Op zulke momenten denk ik: wel, daar gebeurt een beetje Pinksteren. Mensen die de straat op gaan en de wereld mooier, leefbaarder willen maken.
Gods Geest waait waar Hij wil. Laten we bidden dat Hij ook de kans krijgt in elke mens het kwaad te verdrijven.
Dat Hij ons Zijn vrede geeft!

Printversie