Van vonk tot vuur

pinksteren 2

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Vele activiteiten in kerk en samenleving hebben tijdens de afgelopen maanden door het coronavirus zo goed als stilgelegen. Nu komt er met het versoepelen van de maatregelen langzaamaan in alles beweging. De kerk gaat weer open, evenals vele horecazaken en ondernemingen.
Als we naar de situatie van de eerste kerk kijken, ontdekken we wonderbaarlijk veel parallellen tussen onze tijd en die van de apostelen. Bij de kruisdood van Jezus waren de apostelen ook stilgevallen en ontredderd door alles wat er met Jezus was voorgevallen. Ze hadden zich met Maria opgesloten in gebed uit angst voor de Joden die hen vervolgden. Pas als de H. Geest over hen neerdaalt, gebeurt er iets wat op natuurlijke wijze niet te verklaren is: van bange apostelen veranderen ze in enthousiaste apostelen, die naar buiten treden om van het geloof in de Verrezen Jezus te getuigen. Eťn vonk van het vuur van de
H. Geest zet hen in vuur en vlam en daarna zijn ze niet meer† te houden, zo graag willen ze vertellen over de liefde van God.

Dat een vonk een groot vuur kan doen ontstaan hebben we de afgelopen droge lenteperiode meegemaakt met de bosbranden in de Mariapeel en in Moergestel.
Op gelovig vlak blijft het echter een mysterie hoe de vonk van de H. Geest overslaat in de harten van mensen, hen raakt en hun inzicht geeft in het geloof in Jezus Christus. Het is een raadsel hoe in hetzelfde gezin de een tot geloof komt en een ander het geloof afwijst. Alles heeft, denk ik, te maken met de gesteldheid van het hart: wie denkt alles op eigen kracht te kunnen en alles naar zijn eigen hand zet, die komt niet tot het geloof in God. De maakbaarheid van de samenleving en alles doen zonder rekening te houden met God, is een groot obstakel om tot geloof te komen. Alleen diegene die beseft dat hij niet alles zelf kan maar Gods liefde en barmhartigheid nodig heeft, die komt tot geloof en mag groeien in geloof, hoop en liefde. Eenmaal tot geloof gekomen is het een levenslang proces om je geloof te blijven vasthouden en je erin te verdiepen. Niets gaat automatisch. Om op de weg van het geloof te blijven is het nodig dat we luisteren naar wat die H. Geest ons ingeeft. Daarvoor heeft God ons het woord van God gegeven en ook het gebed is noodzakelijk. Zonder gebed kan de H. Geest niet werkzaam zijn in ons en ons verlichten in het geloof en ons sterken in de liefde.

Wat doet die H. Geest nog meer in ons persoonlijk leven?
In het boek spreuken staat: Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt. Het is inderdaad de H. Geest die levenswijsheid en vrede geeft en ons helpt Gods woord in de praktijk te beleven.
Om de H. Geest vrij te laten werken in ons hart, is het nodig vrij te zijn van het wereldse en van zonde, die onvrede veroorzaakt in het hart van de mens. Onrustig is ons hart, zegt de H. Augustinus, totdat het rust vindt bij U, o God.
Wie in God geworteld is, die kan misschien wel veel meemaken, maar die weet dat alles in Gods handen is en dat God alles ten goede keert voor diegenen die op Hem blijven vertrouwen.

Hoe kunnen we zien dat de H. Geest in iemand werkzaam is?
Dat kunnen we zien aan hoe iemand omgaat met anderen en met God. Als we zien dat iemand liefde, vrede, vreugde en vriendelijkheid uitstraalt, dan zijn dit de vruchten van de H. Geest. Het is de H. Geest die zorgt voor eenheid en solidariteit onder de mensen en die ons helpt op een creatieve wijze van het geloof te getuigen.

Om vrede, wijsheid en liefde uit te stralen is het in onze tijd meer dan ooit nodig dat we het woord van God en de vertaling van die boodschap door de kerk ter harte nemen. Het wereldse nieuws veroorzaakt angst, onrust, onvrede en verdeeldheid. Vele machthebbers hanteren de spreuk ĎVerdeel en heersí. Wij als kerk hebben de opdracht mensen te bemoedigen, tot eenheid te brengen in geloof en liefde en hen aan te sporen in de kracht van de H. Geest om het goede nieuws van Jezus Christus te verspreiden.

Van harte wens ik u allen een vreugdevol pinksterfeest toe. Dat de wijsheid en de liefde van God u allen mag bezielen om mee te werken aan Gods Koninkrijk. Amen.

Printversie