Topmomenten in het leven

Jezus met Mozes en Elia op de berg Tabor

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Wat als je te horen krijgt dat je vrouw of kind ongeneeslijk ziek is? Of als jou dat lot treftÖ? Plotseling staat het leven op zijn kop. Je ziet de toekomst maar somber in. Dan ervaar je het als een zegen dat er mensen met je meeleven. Een kaartje, een bloemetje, iemand die een kaarsje voor je opsteekt en voor je bidt, het doet je goed. In die donkere periode zie je even wat meer licht. Dat bemoedigt en schept verbondenheid.

Vandaag verschijnt Jezus in het evangelie als een stralend licht voor Zijn leerlingen op de berg Tabor. Wat een geweldige ervaring moet dit zijn geweest voor Petrus, Jakobus en Johannes! Even mogen ze zien waar Jezus vandaag komt, namelijk van God de Vader in de hemel. Dit topmoment zullen ze nooit meer vergeten. De leerlingen hebben de herinnering aan Jezusí verschijning nodig, als het leven moeilijk wordt. Als Jezus gevangen genomen wordt en na een lange lijdensweg op het kruis sterft.

Hoe ouder je wordt, hoe meer je tot het besef komt: het leven is niet alleen maar rozengeur en maneschijn; het kent ook zijn weerbarstige momenten. Daar lopen we vroeg of laat allemaal tegenaan.
De apostel Paulus spreekt in de tweede lezing over het lijden dat we te dragen hebben. Hoe omgaan met het lijden en het kruis? We staan er niet alleen voor want God geeft ons kracht om ons kruis te dragen.

Het geloof is een zegen en een vreugde. Dat inzien is een genade die je mag ontvangen als je luistert naar de stem van God. Als je Zijn woord ter harte neemt, haal je daaruit veel inspiratie voor het dagelijks leven.
Kijk maar naar Abraham in de eerste lezing. Hij gehoorzaamt aan de oproep van God om weg te trekken uit zijn land. Van God ontvangt hij de belofte dat door hem alle geslachten gezegend zullen worden. Hoe waar zijn deze woorden gebleken, maar pas veel laterÖ Dankzij de komst van Jezus Christus op aarde is Gods overvloedige zegen inderdaad over de gehele mensheid neergedaald.

Petrus had in het evangelie van vandaag wel langer op de berg willen blijven om er drie tenten te bouwen. Echter, hij moet naar beneden om in het dagelijks leven concreet gestalte te geven aan het geloof.
Ook wij bewaren de hoogtepunten in ons leven. Foto's en video`s helpen ons om ze vast te houden als herinneringen. En net als Petrus halen we ze graag weer eens boven, vooral op momenten dat het ons minder goed gaat.

Want na de hoogtepunten volgt immers ook bij ons het gewone leven met al zijn uitdagingen en moeilijkheden. Ons werk, ons gezin en de mensen met wie wij omgaan, hebben onze liefde en aandacht nodig. Als het leven dan tegenzit of als we als christen niet begrepen worden, dan kunnen wij ons in vertrouwen richten tot God. Hij is ons nabij en geeft ons de kracht om stand te houden in het geloof en in de liefde.

In de veertigdagentijd krijgen we de gelegenheid het stil te maken in ons hart en te luisteren naar de stem van God. Ook in het gebed en in het lezen van de Bijbel krijgen we contact met God. Hij wil ons hart vernieuwen en ons inspireren om net als Abraham nieuwe wegen te gaan. Als wij deze genadevolle veertigdagentijd goed benutten en ons leven daar waar nodig veranderen, dan zullen we met vreugde Pasen mogen vieren. Amen

Printversie