Spirituele hulp

Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Afgelopen week werden we overspoeld door reclameblaadjes en reclamespotjes over Black Friday, die ons oproepen nu aankopen te doen met spectaculaire kortingen. Lange rijen stonden er voor de winkels in Rotterdam en Amsterdam. Het was in Rotterdam zo druk dat de burgemeester vrijdagavond op een gegeven ogenblik besloot alle winkels voortijdig te sluiten.

Met het aanbreken van de adventsperiode treedt voor ons christenen de periode aan om reclame te maken voor Christus die komende is en in ons hart wil wonen. Het woord van God, vooral het woord van de profeet Jesaja, wil ons daarbij helpen.
Wat is eigenlijk ten diepste voor ons christenen de betekenis van de adventstijd? De advent is een genadevolle tijd om te verlangen naar de komst van de Verlosser Jezus. Hebben wij dan verlossing of bevrijding nodig; we hebben toch alles wat ons hartje begeert? Kunnen we niet gewoon doorgaan met ons normale leventje van huisje, beestje en boompje?
Het is moeilijk mensen die alles hebben, aan het verstand te brengen dat ze de hulp en de bevrijding van God nodig hebben. Pas als je ontdekt dat je in je leven niet meer verder kunt en vastzit, kan de gedachte ontstaan dat God voor de oplossing of redding kan zorgen. In nood leert men bidden.
Als je op de grond valt, een been of een arm breekt en niet meer kunt opstaan, dan roep je uit alle macht om hulp om gered te worden uit je benarde situatie. Op spiritueel vlak ervaren we dat onze samenleving in deze tijd vastloopt en stilvalt. Het is een tijd om na te denken over de vraag waar het fout loopt, en meer tot God om hulp te roepen, opdat Hij ons de weg wijst.

Door een aantal beelden en uitspraken van de profeet Jesaja uit de eerste lezing kunnen wij ons laten inspireren om God meer te betrekken in ons leven en te smeken om Zijn hulp en redding.
Het eerst beeld is dat van de weg. Waarom, Heer, liet Gij ons van uw wegen afdwalen? vraagt de profeet Jesaja zich af. Hij ziet dat het Joodse volk is afgedwaald van de geboden van God. Ze zijn op het verkeerde pad geraakt en daardoor vervreemd van God. In onze tijd is het niet anders: vele mensen zijn van God vervreemd geraakt en gaan andere wegen dan de weg die Christus heeft gewezen. De advent is de tijd om terug te keren naar God, opdat Jezus in ons hart kan leven.

Het tweede beeld is dat van het hart. De profeet Jesaja schrijft over een verstokt hart dat God niet meer vreest. Door de hardheid van het hart dat in zonde is gevallen, kun je Gods roepstem niet meer horen en dool je rond in duisternis. Alleen Jezus, die zachtmoedig en nederig van hart is, kan ons hart vernieuwen en ons de weg wijzen. De profeet Jesaja roept het uit: Scheurt toch de hemel open en daal af. Hiermee schrijft hij over het sterke verlangen naar de komst van Christus, die voor verandering en vernieuwing van de harten van de mensen kan zorgen.
De crisistijd waarin wij nu zitten, is een tijd om de hulp en de barmhartigheid van God in te roepen om ons te wijzen op de weg die wij dienen te volgen, en terug te keren naar Zijn geboden.

Het derde beeld is dat van bladeren. De profeet Jesaja schrijft: Als bladeren zijn we gevallen en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd. Als het leven uit de bladeren is en ze vallen af, worden ze door de wind verstrooid. Als het lijntje met God breekt, dan is de mens als een dor blad en verdwijnt het goddelijke leven uit zijn hart; hij ervaart dan de leegte van het bestaan.

Als slot van zijn betoog vraagt de profeet Jesaja voor het volk aan God om naar het volk om te zien, opdat het weer ten volle mag genieten van Gods liefde en leven.

Broeders en zusters,
Een weg zonder God is een doodlopende weg zonder toekomst. Alleen met God kunnen wij bouwen aan een samenleving van liefde, eenheid en harmonie.
Moge deze adventsperiode ons ertoe aansporen waakzaam te zijn†

Printversie