Wonderen zijn de wereld nog niet uit

Vijf broden en twee vissen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In Lourdes, waar ik afgelopen week op bedevaart ben geweest, zei Maria tot de H. Bernadette: kom drinken van de bron van het water en ga er u in onderdompelen. Vanaf het begin tot op de dag van vandaag zijn er talloze wonderen gebeurd in Lourdes.
In mei 1989 reisde de doodzieke Danila Castelli naar het bedevaartoord Lourdes. De 43-jarige Italiaanse streed al negen jaar tevergeefs tegen uitgezaaide baarmoederkanker. Opgegeven door de medische wetenschap besloot Castelli zich te laten onderdompelen in het ijskoude Lourdeswater, dat heilzame krachten heeft. Het wonder geschiedde. Castelli ervaarde een grote innerlijke rust tijdens de onderdompeling. Vol vertrouwen liet zij zich onderzoeken door het Bureau des Constatations Mťdicales, dat na 21 jaar onderzoek door artsen en theologen in 2010 constateerde dat Castelli`s genezing inderdaad onverklaarbaar is voor de wetenschap. Wonderen bestaan en zijn de wereld nog niet uit.

In de eerste lezing gaat het ook over water, waar de profeet Jesaja zegt: komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Onze God is een God die uitnodigt om zijn liefde, genade en vrede te ontvangen. Wij mensen hebben een vrije wil: wij kunnen God aanvaarden of verwerpen. Als wij die uitnodiging van God aanvaarden, dan treden wij binnen in de wonderbaarlijke wereld van God: geloven is een avontuur met vele verrassingen. God wil ons echter niet verplichten maar laat ons vrij. Hij dwingt niemand en wil niet dat wij handelen zoals robotten maar dat wij Zijn uitnodiging in alle vrijheid aanvaarden.

Met het kleine en weinige wat wij hebben of doen, kan God wonderen doen. Een vriendelijk of bemoedigend woordje, een kaartje van medeleven, een bloemetje brengen aan een zieke, een bezoek brengen aan een eenzame of treurende persoon, het doet wonderen en laat zien dat wij leven vanuit de liefde. De evangelielezing maakt ons duidelijk dat Jezus wonderen doet met het weinige wat Hem wordt aangeboden. Vijfduizend mensen zijn aanwezig bij een bijeenkomst waar Jezus spreekt. Hij nodigt de apostelen uit de mensen te eten te geven. De vijf broden en twee vissen die de apostelen vinden, is menselijkerwijze niets voor zo veel volk maar na Jezusí wonder van de broodvermenigvuldiging blijven er zelfs nog twaalf volle korven over. Als wij meewerken met Gods genade en Gods plannen, dan schenkt Hij zijn liefde en goede gaven in overvloed.

Daar waar de nood het hoogst is, is de redding nabij. Wij kunnen ook wel eens geen raad weten met wat er op ons afkomt. Hoe verder leven als iemand uit je naaste kring wegvalt? Hoe verdergaan met de crisis van vandaag? Voor wie gelooft en vertrouwt is geen enkele situatie hopeloos, omdat God er ook nog is. Alleen Jezus kan uitkomst geven, niet alleen bij de huidige moeilijkheden van de Kerk maar ook bij die in ons persoonlijk leven. Zoals de apostelen het brood uitdelen dat zij van Jezus ontvangen hebben, zo nodigt God ons uit ons leven en ons geloof in Jezus te delen met elkaar, opdat het vermenigvuldigd wordt.

Het enige wat God van ons verwacht, is dat wij geloven in Hem; dat wij geloven dat Hij nog steeds wonderen kan doen. Gods goedheid en God liefde zijn zonder grenzen; durven wij ook grenzen te verleggen om zijn liefde te ontvangen ? Durven wij nieuwe wegen te gaan? Met Jezus als onze reisgenoot hoeven wij in geen enkele levenssituatie bevreesd te zijn.

Heer Jezus, U bent onze God en wij zijn uw volk. Wij vertrouwen onze zorgen noden en onszelf geheel aan U toe want† wij weten dat U ons de genade schenkt die wij nodig hebben. Wijs ons de weg in het leven nu wij allen door de gebeurtenissen in de wereld beproefd worden in ons geloof. Heer Jezus, wij beminnen en vertrouwen U, want uw woorden zijn woorden van eeuwig leven !

Amen.

Printversie