Onze koninklijke taak

Christus Koning

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In veel sprookjesverhalen is er een strijd tussen goede en kwade mensen, waarbij de goeden het winnen. Vaak eindigt het verhaal met de zin: en zij leefden nog lang en gelukkig. Een happy end in een verhaal wil overbrengen dat uiteindelijk het goede beloond en het kwade gestraft wordt.

Bij het evangelie van deze zondag op het hoogfeest van Christus Koning gaat het ook over een scheiding tussen goeden en kwaden, tussen schapen en bokken. Met het einde van het liturgische jaar kijken we vooruit naar het einde der tijden, als Jezus terugkomt met het laatste oordeel. Daarbij zal iedere mens met zijn goede en kwade daden† voor het voetlicht van God komen.
Velen denken tegenwoordig dat alles afgelopen is bij de dood, maar dat is niet zo; het evangelie maakt ons dit duidelijk. Er volgt nog iets na de dood, namelijk de laatste en grote openbaring van God over de vervloekten en de gezegenden, en een scheiding tussen de schijnheiligen en de heiligen. Er komt geen algemene amnestie maar God spreekt wel een rechtvaardig oordeel uit, omdat Hij alles weet, ziet en zelfs de diepste gedachten van de mensen kent. Wij mensen kunnen en mogen daarom geen oordeel uitspreken over anderen, omdat dit alleen aan God toekomt. God zal beoordelen ?? of wij het evangelie in de praktijk hebben beleefd. Geen woorden maar daden. Je verschuilen achter mooie woorden en praatjes heeft bij God geen zin, omdat Hij het hart van iedere mens kent. Ge kunt niet God dienen en de mammon, heeft Jezus ergens anders in de H. Schrift gezegd. Inderdaad, wie alleen maar de mammon of het geld dient, die gaat vaak voorbij aan zijn naaste en kijkt alleen maar naar zijn eigen belangen.

Sommigen geloven in reÔncarnatie maar dit gaat in tegen ons katholieke geloof. Wij hebben allen een uniek leven en maar ťťn† kans om een keuze te maken voor of tegen God. Trouwens, wie wil er nu terugkomen in een vlieg of een hond?
Wie het hart op de goede plaats heeft en Jezusí boodschap ter harte neemt, die probeert mee te leven met de zieken, de armen, de hongerigen en de uitgestotenen, omdat wij allemaal kinderen van God zijn en daarom met elkaar verbonden. Geen moment dat voorbij is, komt nog ooit terug. Daarom is het belangrijk dat wij onze tijd hier op aarde goed gebruiken en niet verspillen. Door onze goede daden kunnen en mogen wij Gods Koninkrijk hier op aarde midden onder ons doen groeien.
'Uw Rijk kome' bidden we al vele eeuwen in het Onze Vader. Een Koninkrijk van vrede, liefde en rechtvaardigheid, waar iedere mens gerespecteerd wordt en God het centrum is van het heelal, dat is uiteindelijk de ultieme droom van God en van iedere goede mens.

Wat is eigenlijk de rol van een koning? Je zou van drie functies kunnen spreken.
1. Een koning verbindt mensen met elkaar en zorgt voor eenheid in zijn rijk.
2. Een Koning vertegenwoordigt zijn land.
3. Een koning moedigt goede initiatieven in zijn rijk aan om een goede liefdevolle sfeer te bevorderen

Allereerst hebben wij als volgelingen van Jezus Christus, Koning van hemel en aarde, door ons doopsel ook deel aan zijn koninklijke functie. Hoe kunnen wij dit concreet beleven?
Door elkaar lief te hebben en goed te zijn voor elkaar en voor elkaar op te komen ontstaat er een hechte verbondenheid . Vanzelfsprekend wil dit automatisch zeggen dat wij het kwade en de zonde bestrijden en vermijden.
Ten tweede is het goed ons ervan bewust te zijn dat ons vaderland in de hemel is en dat wij vertegenwoordigers zijn van de nieuwe wereld van God, die God aan het bouwen is in de harten van mensen.
De derde functie is dat wij elkaar kunnen aanmoedigen om het geloof nog beter te beleven door nieuwe initiatieven en daden, want zo laten wij iets zien van God die liefde is en die harmonie en eenheid wil tussen de mensen en tussen God en de mensen.

Broeders en zusters in Christus,
Dat God mag heersen in onze gedachten, wetten, daden en onze harten, dat wil dit Hoogfeest van Christus Koning ons vandaag meegeven. Laten wij die koninklijke taak ter harte nemen want zo geven we Christus de eer die hem toekomt, en hopen we in de toekomst bij de gezegenden van Zijn Koninkrijk te mogen behoren. Amen.

Printverxsie