Onkruid en tarwe

Tarwe en onkruid

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Door de afwisseling van regen en zon staan aardappelen, mais en tarwe er goed bij. Overal zie je bloemen en planten omhoogschieten, evenals het onkruid natuurlijk. Tarwe en onkruid, ze groeien naast elkaar op. Goed zaad en slecht zaad, het is een realiteit. Goed en kwaad, we komen het tegen in de samenleving en in ons eigen leven. Hoe hier goed mee omgaan?

We mogen ons er niet toe laten verleiden in naam van God en het geloof zo ver te gaan, dat we - ongeduldig geworden - met geweld het kwade meteen met wortel en tak willen uitroeien. In naam van God mensen om het leven brengen, kan nooit de wil van God zijn. Dezelfde intolerante houding kenden ook de apostelen Johannes en Jacobus: Heer, zullen we het vuur van de hemel afroepen over de ongelovige Samaritaanse stad? Het antwoord van de Heer is: laat tarwe en onkruid beide opgroeien tot de oogst en met de oogst zullen de maaiers hun werk doen.

Hoe omgaan met het goede en het kwade, dat is nog niet zo eenvoudig. Door je geloof, de menselijke ervaring, goede gesprekken met wijze mensen en het lezen van boeken krijg je veel levenswijsheid om er op een evenwichtige wijze mee te leren omgaan.
Enerzijds kun je je blind staren op het kwade, maar dat werkt verlammend en veroorzaakt onvrede, onrust en angst. Een andere en betere houding is je aandacht vestigen op het goede en positieve om je heen en daar dankbaar voor zijn, en zelf ook goedheid en liefde in je omgeving zaaien. Immers, je oogst wat je zaait. Bij een uitvaart vertelde een van de nabestaanden het volgende over zijn moeder. Ze zei altijd dat je al het goede geÔnvesteerd in mensen, later op de een of ander manier terugziet en terugkrijgt. Hoe waar en wijs zijn deze woorden en wat een vertrouwen in de kracht van het goede en de liefde bij deze vrouw.

Een van de vele spreuken die de priester Phil Bosmans heeft geschreven voor de Bond zonder naam, is de volgende: ĎVerbeter de wereld, begin bij jezelfí. In zijn boek Menslief, ik hou van je heeft Phil Bosmans nog meer prachtige gedachten en spreuken opgetekend, waarin mensen veel inspiratie, wijsheid en bemoediging hebben gevonden. Een citaat uit 1972 is het volgende:

Mensenlief, wat hou ik toch zoveel van jou.
Een vreemde blijde boodschap!
Of is het een illusie, een utopie?
Ik geloof in een nieuwe lente over de wereld,
als in ieder huis, in iedere straat, in elke stad,
de een tegen de ander zal zeggen.

Menslief, ik hou van je!
Ik zal alle bittere woorden uit mijn mond nemen.
Mijn hart vullen met tederheid
en mijn handen met de gaven van de vriendschap!

Menslief, ik hou van je!
Zeg het voort met of zonder woorden.
Zeg het met een glimlacht, met een gebaar van verzoening,
met een handdruk, met een woord van waardering,
met een klop op de schouder, met een spontane omhelzing,
met een kus, met een ster in je ogen!

Zeg het voort, lieve mens.
Zeg het voort met duizend kleine attenties
elke dag opnieuw!
"MENSLIEF, IK HOU VAN JE!

(Phil Bosmans, Bond Zonder Naam)

In een ander citaat van Phil Bosmans zit ook veel levenswijsheid: ĎHumor, een goede schokbreker als je botst in het leven.í

Broeders en zusters in Christus,
De tijd waarin wij leven, is een boeiende en uitdagende tijd, waarin we vele veranderingen meemaken. De Heer nodigt ons uit veel goed zaad te zaaien en als christenen zelf het goede voorbeeld te geven in het vertrouwen dat wij het verschil kunnen maken in de samenleving. Zout en licht zijn als christen is onze roeping.
De Heer geve ons de genade en de kracht om goedheid en liefde rondom ons te zaaien en erop te blijven vertrouwen dat het goede zal overwinnen en dat God voor de oogst zal zorgen. Amen.

Printversie