Nieuw leven als belofte

Maria Lichtmis: het opdragen van Jezus in de tempel

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Na de periode van Kerstmis en Nieuwjaar is het wachten op de eerste tekenen van de lente. Deze week zag ik onder een beukenboom al sneeuwklokjes in bloei staan. Iedereen verlangt aan het einde van de winter naar dit nieuwe leven.
Ook Jezus brengt vandaag de hoop op nieuw leven. Op dit feest van Maria Lichtmis vieren we dat Hij in de tempel werd opgedragen aan zijn goddelijke Vader. We vieren ook dat met Jezus het licht is gekomen over alle volkeren, over alle mensen. Hij is het licht dat zorgt voor nieuw leven in verbonden-heid met de liefdevolle en barmhartige God.

Simeon en Hanna leven al lang in de verwachting van de Messias, als ze Jezus ontmoeten. Hij is een baby en heeft nog niet getoond wie hij is. Toch herkennen zij met het innerlijk oog van het geloof in deze baby de beloofde Messias. Simeon en Hanna zien in Jezus iets wat er wel en nog niet is. De Messias is aanwezig als belofte. Dat geldt ook voor onze ontmoeting met de natuur rond Maria Lichtmis. Er zijn al enkele tekenen van een komende lente, maar zij is nog vooral een belofte.
Als er een kind geboren is, zijn de verwachtingen over zijn toekomst van ouders, peetouders, opa en oma en andere familieleden hoog gespannen. Of het eraan zal voldoen is af te wachten. Een kind kan zijn weg vinden in de wereld en zelfs boven alle verwachtingen uitstijgen. Het kan ook teleurstellen als het verkeerde wegen gaat en verstrikt raakt in het criminele circuit.
Simeon spreekt hier zijn verwachting uit over Jezus. Hij zegt tot Maria: ‘Dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël (…), opdat de gezindheid van de harten openbaar wordt.’ Inderdaad, de verkondiging van Jezus maakt vele reacties los bij voor- en tegenstanders. Er zijn mensen die Jezus erkennen als de Verlosser en er zijn er die Hem verwerpen. Dit is zo tot op de dag van vandaag. Jezus is niet gekomen om een sociaal programma op te zetten. Neen, Hij is gekomen om hemel en aarde met elkaar te verbinden en de mensen te verlossen van dood en zonde. Jezus wil het hart van de mensen vernieuwen door het woord van God en door het nieuwe verbond.
Simeon zegt ook tot Maria: ‘Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord’, en daarmee is het leven van Maria en van Jezus meteen uitgetekend. Jezus’ leven van bemind en gehaat worden, van volgelingen en vijanden, van lijden en dood. Maria’s leven van pijn, wanhoop en verdriet.

Door in Jezus de Messias te zien, worden Simeon en Hanna bevestigd in de waarheid van de H. Schrift: wat God beloofd heeft, komt uit, gaat in vervulling. Lang hebben zij gebeden tot God en nu wordt hun gebed verhoord. Daardoor mogen zijn groeien in hun geloof.
Het is bemoedigend als je mag ervaren dat God op voorspraak van Maria je gebed verhoort. In Kevelaer hangen in de kaarsjeskapel vele bordjes uit dankbaarheid voor een genezing of een gebedsverhoring. God is er voor ons mensen. Door wonderen te doen in ons leven wil Hij ons helpen in onze noden. Als je gebed eenmaal verhoord is, groei je in vertrouwen, en dit is een aansporing alles aan God toe te vertrouwen.

Zusters en broeders, dat is wat Jezus doet: Hij brengt het licht van liefde en vrede in de duisternis, in het leven van mensen die getekend zijn door verdriet, lijden, zonde en beproeving. Dat geeft hoop en hoop doet leven.
Het zou goed zijn als wijzelf ook zo’n licht zouden zijn in deze wereld. De brandende kaars in onze handen symboliseert dat. Laten we niet ronddwalen in de duisternis van onwil, tegenslagen, verdriet en ellende die ons misschien al getroffen hebben. Laten we leven in het licht van Gods liefde en vrede en dat licht ook zelf uitstralen. Amen.

Printversie