Mij geschiede naar uw woord

Blijde boodschap aan Maria

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In normale omstandigheden maken veel bedrijven aan het einde van het jaar plannen voor het nieuwe. Ze maken een begroting en ontwikkelen initiatieven om de omzet volgend jaar te behouden of te vergroten. Als je in 2021 wat te vieren hebt - een jubileum, een verjaardag of een ander feest, dan denk je nu al na over wat je gaat organiseren. Echter, wat te doen met onverwachte situaties die we nu meemaken? Vooruitkijken en Iets plannen is heel onzeker en moeilijk. Kunnen we volgend jaar weer feestjes met meer mensen organiseren, thuis of in een restaurant? Zal de lockdown in januari weer opgeheven worden?
Onverwachts is het leven heel anders geworden. Hoe omgaan met al die onzekere en onverwachte dingen in het leven?

Op deze vierde zondag van de advent kunnen we van de H. Maagd Maria leren hoe met onverwachte gebeurtenissen om te gaan. Maria vertrouwt op Gods Woord en op Gods Voorzienigheid. Ze verklaart zich helemaal bereid mee te werken met Gods plannen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Ook al weet ze niet wat haar jawoord allemaal met zich meebrengt, ze gaat op weg met de genade en de hulp van God. Als je ouder wordt, dan kom je erachter dat je veel kunt plannen maar dat het concrete leven zo zijn verrassingen kent. Je hebt het niet helemaal onder controle. Onverwachts kunnen er dingen gebeuren die je leven veranderen. Erop vertrouwen dat God alles ten goede zal keren, geeft rust en vrede.

In het concrete leven maakt iedereen onverwachte dingen mee.
Onverwachts kan God aan de deur van je hart kloppen en je uitnodigen om je leven te veranderen. Onverwachts kan er iemand op bezoek komen. Over oudere mensen die grote gezinnen hadden, hoor ik wel eens vertellen dat er bij onverwacht bezoek altijd nog wel plaats was aan tafel om mee te eten. Onverwachts kan het leven veranderen door ziekte, tegenslag, een beproeving en wat doe je dan? Het is een grote genade en een zegen als je dan gelooft in God die je nabij is, en dat je een beroep kunt doen op lieve mensen om je heen die je steunen en helpen.
Van Maria kunnen we leren met God op pad te gaan, als Hij onverwachts binnenkomt in het leven en ons uitnodigt met Zijn plannen mee te werken. Geduldig zijn en vertrouwen op God die met ons mensen bezig is, is een basisvoorwaarde. God is trouw en houdt zich aan zijn beloften. Hij kan onverwachts ingrijpen in de menselijke geschiedenis en schrijft zelfs recht op kromme lijnen. Dat zien we in de geschiedenis van het Joodse volk. Aan Maria mogen wij ons toevertrouwen want zij is de moeder van God en helpt ons te leren omgaan met alle teleurstellingen en bedreigingen in het leven. Maria wil ons helpen ons hart te openen voor de liefde van Jezus Christus, haar Zoon. Het is een genade als je inziet dat de boodschappen die Maria overal over de gehele wereld heeft gegeven, echt helpen om het geloof intenser te beleven. Onze hemelse Moeder weet wat haar kinderen nodig hebben, en daarom geeft ze ons zo veel raad. Het is allemaal bedoeld om Gods zegen en Gods liefde en barmhartigheid te mogen ervaren in ons hart.

Op weg naar Kerstmis verlangt God van ons overgave en dankbaarheid en een antwoord op zijn liefde. Door vol vertrouwen met Maria om te gaan, zal de blijdschap en de vreugde over de liefde van God in onze ziel toenemen.
Dat deze adventstijd ons de genade mag schenken die wij nodig hebben, dat wens ik u allen toe voor het aanstaande kerstfeest. Amen.

Printversie