Jezus is er voor alle mensen van goede wil

Kananese vrouw

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Een van de ergste dingen die je kunnen overkomen, is dat je door een ongeval of een ziekte een kind verliest. Het is een pijn die niet meer overgaat en die je heel je leven meedraagt.
Het kwade dat mensen treft, hoe daarmee om te gaan? Het komt in vele vormen voor. Een ziekte of een overlijden, tegenslag of een faillissement, het zet je leven op zijn kop en kan leiden tot verbittering. De vraag waarom God het kwade toelaat, blijft moeilijk te beantwoorden. Zoals liefde een mysterie is, zo is ook het kwade een mysterie dat je niet helemaal kunt doorgronden. Als gelovigen kunnen wij zeggen dat God niet het kwade wil voor de mens maar het goede, omdat Hij liefdevol en barmhartig is.

Uit het verhaal van de Kananese vrouw in het evangelie kunnen wij leren hoe om te gaan met het kwade, als dit ons persoonlijk treft. Deze vrouw zoekt in Jezus haar steun en toeverlaat. Opmerkelijk is dat Jezus niet meteen reageert op de vraag van de vrouw, omdat ze een niet-Joodse is. Toch geeft ze zich niet zo maar gewonnen. Soms moet je bij God aandringen als je wilt dat je gebed wordt verhoord: God wil zien of je wel echt diep gelooft in zijn reddende kracht.
Het compliment dat Jezus de vrouw geeft, is het mooiste compliment dat je maar van Hem kunt krijgen: Vrouw, ge hebt een groot geloof, uw verlangen wordt ingewilligd. De aanhouder wint.

De evangelietekst wil ons ook nog overdragen dat het geloof niet beperkt mag worden tot een select groepje. Jezus is niet alleen gekomen om de Joden Gods liefde te openbaren, Hij wil er zijn voor alle mensen van goede wil. Ook de eerste lezing maakt duidelijk dat God er is voor vreemdelingen die zich bij de Heer willen aansluiten door Hem te dienen en te vereren.
In onze tijd zouden we kunnen denken dat het geloof iets is voor oudere mensen en dat de jongere generaties de aansluiting met de kerk hebben gemist. Bij ieder van ons ligt de verantwoordelijkheid om daar verandering in te brengen en het geloof in God ter sprake te brengen: in het gezin, in je familie, in het verenigingsleven, op school, in de politiek. Het geloof in God is bestemd voor jong en oud; voor landgenoten en vreemdelingen; voor mensen die aan de rand van de samenleving staan en voor mensen die het gemaakt hebben in het leven; voor Europa en voor Afrika, voor AziŽ, Amerika en OceaniŽ. We mogen de blijde boodschap niet beperken tot alleen maar mensen die we kennen of voor wie we een voorkeur hebben.

Dat het gebed wel degelijk werkt, heeft een Italiaanse zuster Elvira ondervonden. Wel zeven jaar heeft zij gebeden om een nieuw initiatief te mogen starten voor de opvang van aan drugs verslaafde jongeren. Uiteindelijk is haar gebed verhoord en kreeg ze toestemming van haar overste. Nu is zij wereldwijd bekend en heeft zij meer dan tachtig huizen, verspreid over de hele wereld.

Broeders en zusters in Christus.
Het geloof is een schat om de uitdagingen en noden van het leven aan te kunnen. Wij christenen vertrouwen op de kracht van het gebed om van God de genade te krijgen die wij verlangen.
Moge deze viering ons geloof versterken en ons inspireren om te groeien in vertrouwen in God, opdat wij zo God mogen verheerlijken door onze woorden en daden.† Amen.

Printversie