Jezus, de waarheid in persoon

Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven

Marc Massaer

Broeders en zuster in Christus,

Te midden van de vele sensationele en angstaanjagende berichten in de media over het coronavirus geven de woorden van Jezus rust en vertrouwen. Jezus zegt: Laat uw hart niet verontrust worden, gij Gelooft in God, gelooft ook in Mij. Het geloof geeft ons wijsheid en richting en daar mogen we dankbaar voor zijn.

Bij alles wat wij te horen en te zien krijgen in de media, is het nog niet zo eenvoudig leugens van waarheid te onderscheiden Daar komt bij dat er steeds meer censuur wordt toegepast in de media, als iets niet past in de heersende visie van de mensen die het voor het zeggen hebben. De invloed van de media op hoe mensen denken en zich gedragen, is heel groot. Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, wordt hij gezien als de waarheid. Het is een tactiek die dictatoriale regimes toepassen om controle over de mensen te krijgen.

Hoe kunnen we als christenen waarheid van leugens onderscheiden? Hoe waarheid van propaganda?
St.-Paulus zegt: onderzoekt alles en behoudt het goede. Met andere woorden: onderzoek alles en zoek naar de waarheid. Vraag God om wijsheid om de waarheid te ontdekken. Durf verschillende bronnen te raadplegen om achter de waarheid te komen, en zeg niet meteen al: dat is nepnieuws of dat is een complottheorie. Neen, durf kritische vragen te stellen, sta open voor andere visies, kijk naar de feiten en trek dan je eigen conclusies. Het is belangrijk in te zien dat waarheid nauw samenhangt met onze vrijheid. Als de leugen regeert, dan is onze vrijheid in gevaar.

Hoe komt een mens tot de waarheid van het geloof? De heilige Edith Stein heeft in haar leven hartstochtelijk gezocht naar de waarheid. Nadat ze het levensverhaal van de H. Teresia van Avila in ťťn nacht had uitgelezen, ontdekte ze uiteindelijk het mysterie van het geloof. Toen het morgen werd, zei ze: dit is de waarheid. Ze is toegetreden tot de katholieke kerk en later ingetreden bij de karmelietessen. Vanuit de waarheid van het geloof heeft zij de liefde van God ontdekt.

In het Johannesevangelie staat geschreven: De waarheid zal u bevrijden. Vandaag in het evangelie zegt Jezus bovendien: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Inderdaad, Jezus is de Waarheid in Persoon. Door Hem mogen wij in de waarheid van het geloof staan en leven als vrije kinderen van God. Wij zijn niet voorbestemd om slaven van de zonde en de leugen te zijn. Nee, door Gods liefde en barmhartigheid zijn wij voorbestemd om waarachtige, vrije kinderen van God te zijn. Door de waarheid van het geloof te aanvaarden kom je op het spoor van de liefde van God en dan gaat er een wonderbaarlijke wereld van God voor je open.

Vandaag vieren we Moederdag en denken we speciaal aan alle moeders wereldwijd, die zich liefdevol inzetten voor hun gezin. Veel hebben we te danken aan al die moeders, die liefde, zorg en aandacht geven aan hun kinderen, en dit soms in moeilijke omstandigheden. Medeleven en zorg voor elkaar wordt in het gezin aangeleerd en doorgegeven en is voor het goed functioneren van de samenleving en de kerk van wezenlijk belang. Moge God alle moeders zegenen met kracht en moed om in het gezin een liefdevolle sfeer op te bouwen.

In deze meimaand kijken we speciaal naar Maria, onze hemelse Moeder. Zij is bezorgd voor ieder van ons en wil ons helpen om te leven vanuit de liefde tot Jezus Christus en de liefde tot elkaar. In Maria mogen we ontdekken wat voor grote daden Gods liefde heeft gedaan in haar leven. Tot Maria willen wij bidden om haar voorspraak:
Lieve moeder Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, mogen wij door uw voorspraak Gods genade verkrijgen om tijdens alle wisselvalligheden van deze wereld onze ogen gericht te houden op het eeuwige, opdat wij stand mogen houden in ons geloof en ons vertrouwen.
O Maria, wij geloven in uw zorg, in uw medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon. Daarom komen wij vol vertrouwen tot u en wij vragen door U aan de Heer: Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten; geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen; geef ons licht waar het donker is. Maria, bescherm ons en onze dierbaren; geef ons overgave aan de wil van de Vader en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. Amen

Printversie