Jezus, de deur van de schapen

open deur

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als kinderen of jongeren een vervolgstudie willen kiezen, gaan ze naar de open dagen of opendeurdagen van de school om kennis te maken met de leerkrachten en het studieprogramma. Ook verenigingen houden vaak dergelijke dagen om leden te werven. Wat is het dan pijnlijk voor ons als kerk dat wij door de coronacrisis de deuren moeten sluiten. Dat de toegang tot de H. Eucharistie aan de gelovigen is ontzegd. Wanneer mogen wij weer tezamen de H. Eucharistie vieren? Om ons geestelijk te voeden en te groeien in geloof hebben wij de H. Mis met het woord van God en de H. Communie nodig. Steeds vaker ontvang ik signalen van mensen dat ze verlangen naar de H. Eucharistie en samen willen komen in de kerk. Er zijn in Nederland en BelgiŽ zelfs al petities gestart, bestemd voor de bisschoppen, met het verzoek de regels voor het bijwonen van de H. Mis te versoepelen.

Deze week was ik in de Mariabedevaartplaats Kevelaer in Duitsland. Daar zijn op 1 mei de H. Missen in het weekend en door de week weer begonnen. Ook in Bayern in Zuid-Duitsland is het mogelijk de H. Mis bij te wonen. Hopelijk beslissen de bisschoppen in Nederland en in BelgiŽ snel dat hier ook weer H. Missen gehouden mogen worden om zo de mensen toegang te geven tot de H. Eucharistie. Deze situatie mag niet te lang meer duren.

Veel bedrijven sluiten noodgedwongen hun deuren omdat ze het hoofd niet meer boven water kunnen houden en failliet zijn gegaan. Zo is het† horecabedrijf van Rolduc in Kerkrade door de coronacrisis failliet gegaan, waardoor er 65 mensen op straat staan. Er zijn nog veel meer bedrijven die in moeilijkheden verkeren. Het is allemaal heel pijnlijk voor deze mensen.

In het evangelie van vandaag gaat het ook over deuren: Jezus zegt: Ik ben de deur van de schapen. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered. Hij zal in-† en uitgaan en weide vinden. Wat betekent dit?
Wij mensen hebben een positief toekomstperspectief nodig om naar uit te kijken. Wij willen niet ten dode opgeschreven zijn en alleen maar geconfronteerd worden met dood, ziekte, verdriet en beperkingen. Wij willen ten volle leven, liefhebben en genieten van onze vrijheid en de mogelijkheden die het leven te bieden heeft. In Jezus is dit volle leven en de ware vrijheid te vinden, omdat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is.
In de lijn van diezelfde gedachte zegt Jezus in het evangelie van vandaag: Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. Met andere woorden: met Jezus zie en ervaar je meer in het leven en blijf je niet steken in je kleine wereldje van huisje, boompje, beestje. Door Jezus te ontmoeten en een liefdevolle band met Hem te hebben, mag je het Leven met een Hoofdletter ontvangen. Dankzij Jezus en Zijn blijde boodschap krijg je zicht op het plan van God met de mensen en is er altijd hoop voor iedereen. De H. Schrift spreekt over een toekomstperspectief dat veel verder reikt dan deze wereld. Wij mensen zijn voorbestemd om bij God voor eeuwig te leven in het Koninkrijk der hemelen.

Telkens als wij liefde geven en liefde ontvangen, werken wij mee aan de komst van Gods koninkrijk. Dan mogen we al iets proeven van de hemel op aarde.
Wij geloven dat Gods koninkrijk midden onder ons is in de persoon van Jezus Christus. Dat dit Koninkrijk aan het groeien is in de harten van de mensen. Meer dan ooit hebben we de kracht van de H. Geest nodig om ons door de beproevingen van deze tijd te leiden. Zo krijgen we meer inzicht in het geloof en in onze persoonlijke navolging van Jezus Christus. De stem van God in ons geweten horen en vertrouwvol en vriendschappelijk met Jezus omgaan, is de opdracht en de uitdaging voor iedere christen.

Wat er ook gebeurt in de samenleving, wij mogen erop vertrouwen dat God ons niet alleen laat maar bezig is zijn Kerk te vernieuwen in de kracht van de H. Geest. Wat die H. Geest allemaal voor wonderen doen, hoorden we in de eerste lezing. Door de doop kwamen er 3000 mensen tot geloof en sloten ze zich aan bij de eerste christenen.

Ik hoop en bid dat in de voorbereiding op het Hoogfeest van Pinksteren de H. Geest krachtig mag waaien en werken in de harten van mensen, opdat we mogen groeien in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Moge God ons geven dat wij allen zo snel mogelijk weer rondom Jezus mogen samenkomen om onze liefdevolle verbondenheid met Hem te vieren en te beleven. Amen.