Ja zeggen is ja doen

Werkers in de wijngaard

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus.

Voormalig Australisch kajakkampioen Andrew Taylor wilde een vader zijn naar wie zijn zoon kon opkijken. Eind 2015 woog hij 151,7 kg. Hij besloot dat het dringend nodig was iets aan zijn gewicht te doen. Hij nam zich voor in 2016 enkel aardappelen te eten en slaagde erin 55 kg lichter te worden. Nu is dit medisch gezien niet het gezondste dieet om te volgen, maar Taylor was er door een veranderde levensstijl wel in geslaagd er anders uit te zien.
Wat dienen wij te doen, opdat God trots op ons kan zijn en naar ons opkijkt?

Het evangelie geeft ons daartoe aanwijzingen. We dienen in woord en daad consequent ja te zeggen tegen de blijde boodschap van Jezus door actief met ons geloofsleven bezig te zijn. Eerst ja zeggen en dan niets doen met het geloof is niet leven volgens de wil van God. Door ons doopsel zijn we met Jezus Christus en met elkaar verbonden in Gods liefde. Echter, het doopsel is geen gratis toegangsticket tot de hemel. Uit onze daden zal moeten blijken dat wij waarachtige christenen zijn.
Opmerkelijk in de evangelietekst is dat mensen die eerst neen zeggen tegen God en daarop terugkomen en zich bekeren, in de ogen van God wel gerechtvaardigd zullen worden. Het komt er voor ons christenen dus op aan tijdens ons leven in de bekering, in de verandering te gaan staan. Niet zelfgenoegzaam denken: wij zijn er al, met ons kan niets gebeuren, wij gaan toch wel naar de hemel. Neen, ons afvragen wat kunnen wij beter doen? Hoe kan ik God en mijn naaste nog meer liefhebben, dat is de vraag die wij ons dienen te stellen willen we ook vooruitgang boeken in ons geloofsleven.

Hoe komen mensen tot een levensstijl waarin zij Jezus meer gaan navolgen ? Op een of andere wijze dien je geraakt te zijn door Gods liefde en het woord van God. Soms kan het zijn door buitengewone ervaringen maar soms ook door een vurig getuigenis van een christen, een mooi lied of boek, waardoor je anders tegen het leven gaat aankijken en je het belang van het geloof gaat inzien.
Deze week las ik een indrukwekkend verhaal van een Russische vrouw die eerst een goddeloos leven leidde maar door een bijna-doodervaring een bekering doormaakte. Nu verspreidt ze volop Jezus Christus en zijn blijde boodschap. Ze was bijna overleden door een mislukte kankeroperatie en had over de grens van de dood heen, de hemel, de hel en het vagevuur gezien. Ook had ze met Gods genade haar zondig leven ingezien. God had haar teruggestuurd naar de aarde om een ander leven te leiden. Nu is ze helemaal voor het geloof, waarvan ze de grote waarde inziet, en getuigt zij ervan dat het leven na de dood niet afgelopen is.
Iemand die ook een grote verandering meemaakte in haar leven, is de heilige Edith Stein, een Joodse filosofe. Tijdens haar leven was zij op zoek naar de waarheid in het leven. Door het lezen van het mystieke levensverhaal van de Spaanse Teresa van Avila besloot zij zich te laten dopen en een christelijk leven te leiden.

Als je eenmaal het belang van het geloof hebt ingezien, dan is het de kunst dit vast te houden, ermee bezig te zijn en je erin te verdiepen. We weten dat niets in het leven automatisch gaat. Als je een diploma wil behalen, dan dien je daarvoor te studeren en je tot het uiterste in te spannen, anders haal je het niet. Als je een eigen bedrijfje goed wilt laten draaien, dan zul je niet alleen je klanten tevreden dienen te stellen maar moet je je diensten of producten ook goed promoten, waardoor je verkoop stijgt en het bedrijf groeit.

We weten en ervaren allemaal dat het in onze tijd niet gemakkelijk is het geloof in Jezus Christus te beleven. Ons jawoord tegen God heeft heel wat weerstand te overwinnen. Wij leven in een pluralistische samenleving en ondergaan vele invloeden van media die een heel andere, heidense levensstijl promoten. Daarom hebben wij de leiding van de H. Geest nodig. Hij helpt ons in te zien hoe wij als christenen dienen te leven.
Kardinaal Newman spreekt over de H. Geest als het Licht dat God rechtstreeks aan iedere mens schenkt. Hij heeft er een mooi gedicht over geschreven:

"Leid mij, vriendelijk Licht, langs deze donkere baan, Leid Gij mij voort!
Zwart is soms de nacht en ver ben ik van huis gegaan.
Leid Gij mij voort!
Zelf koos ik ooit graag mijn weg, doch leid Gij mij voort!Ē

Kardinaal Newman geeft een heel menselijk gevoel weer: wij willen wel het goede doen maar vaak lukt het niet en gaan we eigen wegen. Wij zijn allemaal wel een beetje de zoon die "ja" zegt, maar toch "nee" doet. Alleen Jezus en Maria zeiden volmondig "ja" tegen Gods wil. Als we beseffen dat wij Gods hulp en kracht nodig hebben om ja te blijven zeggen tegen Hem, dan ben je al een heel eind, denk ik. Ook al waren wij zwak in ons jawoord, van God krijgen wij een nieuwe kans. Hij houdt niet op een nieuw begin te maken met de mens.
God geve ons door deze H. Eucharistie dat wij trouw blijven in ons geloof, opdat ook wij tot de geredden mogen behoren.

Amen.

Printversie