Het woord van God brengt vruchten voort

pastoor marc massaer

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Wat mensen elkaar soms kunnen aandoen met woorden is onvoorstelbaar. Eťn onbedachtzaam en kwetsend woord kan voldoende zijn voor een hevige ruzie. Het verstoort onderlinge relaties of nog erger: mensen willen elkaar jaren niet meer spreken. Daartegenover staat dat een bemoedigend en positief woord mensen vleugels geeft, waardoor ze openbloeien en nog beter presteren of hun best doen. De wijze waarop wij mensen met elkaar omgaan en iets tegen elkaar zeggen, is o zo belangrijk. Als menselijke woorden al zo veel invloed hebben, hoeveel meer geldt dit dan niet voor het woord van God.

In de eerste lezing van de profeet Jesaja staat dat het woord van God een kracht in zich heeft die vruchten voortbrengt. Het zorgt er met andere woorden voor dat het leven van mensen verandert en dat ze groeien in liefde.
Hoe verschillend mensen omgaan met het woord van God komt naar voren in de evangelielezing met de parabel van de zaaier. Sommigen nemen het ter harte en anderen slaan het woord van God in de wind. Het komt aan op volharding in het geloof; dan pas kun je er echt de vruchten van plukken. Door oppervlakkig of opportunistisch te leven, kun je het geloof in God niet blijven vasthouden. Als het leven tegenzit of als je vervolgd wordt omwille van je geloof, dan kun je geen verstoppertje meer spelen maar dien je te laten zien waar je staat en te kiezen voor of tegen God. Misschien heeft de coronacrisis ons wel doen nadenken over ons geloof.

Wat is het een grote genade als je mag inzien dat God altijd tot ons blijft spreken door de H. Schrift, door de vele boodschappen van profetische heilige personen en de boodschappen van Maria.
Waarom spreekt God eigenlijk tot ons en laat Hij ons niet met rust? God spreekt tot ons mensen, omdat Hij met ons verbonden wil zijn in liefde, ons het eeuwig leven wil schenken en ons wil beschermen tegen het kwade.

Als God tot ons spreekt, dan is dit een woord dat ons uitdaagt en ons voor keuzes plaatst om nieuwe wegen in te slaan. Het woord van God is een krachtig, levendig en creatief woord en roept op tot bekering of ommekeer. Helaas zijn wij mensen nu eenmaal zwak en snel geneigd ons alleen maar op de materiŽle wereld te richten en de spirituele wereld van God te vergeten. We moeten voor ogen houden dat wij ten opzichte van het woord van God niet onverschillig mogen zijn. ĎWaart ge maar koud of warm, want de lauwen spuw ik uití, zegt de Heer Jezus ergens andere in de Bijbel. Als je het woord van God ter harte neemt en het ook echt beleeft, dan geeft dit een enorme vreugde en mag je zegen op zegen van God ontvangen. Dat woord van God afwijzen is Gods genade, Zijn zegen en Zijn licht afwijzen, waardoor je verstrikt geraakt in de duisternis van de wereld met zijn onvrede, wispelturigheid en liefdeloosheid.

Broeders en zusters in Christus,
Wat wij nodig hebben, is het licht van Gods liefde en Gods barmhartigheid om als mens volledig open te bloeien en onze talenten goed te gebruiken voor het koninkrijk der hemelen. Zonder die liefde van God kun je je niet laten inspireren door de heilige Geest en gebruik je je talenten vooral voor jezelf. Het is door Gods liefde dat de onderlinge liefde tussen christenen en in de gezinnen openbloeit.
Jezus heeft gezegd: Wie oren heeft, hij luistere. Door ons leven te richten op Jezusí woorden en verbonden te blijven in zijn liefde, dragen wij rijke vruchten. Dertig-, zestig- en honderdvoudig.

Vrede, vreugde en liefde, wie verlangt daar niet naar? Als we Gods woord beleven in het leven van elke dag, dan mogen we dat reeds hier op aarde ervaren. Eenmaal krijgen we te zien wat onze woorden en daden voor invloed hebben gehad op het leven van anderen. We hopen als beloning van God voor al het goede eenmaal te mogen genieten van het eeuwig leven. Moge God ons de genade van volharding in het geloof schenken. Amen.

Printversie