Het ga jullie goed!

Selfie

Steven Barberien

Het lijkt wel of de lezingen van dit weekend gekozen zijn ter gelegenheid van mijn laatste viering hier in Diessen. Toeval of niet…, zo staan ze gepland en we doen er ons voordeel mee.
Want elke mens dient te beseffen dat het volgen en navolgen van Jezus veel vereist. Het gaat niet vanzelf; je moet er veel voor doen en soms veel voor laten. Kortom, je wordt gedwongen in alle vrijheid te kiezen. Niemand is verplicht de weg van Jezus te gaan. Integendeel zelfs! Alleen in alle vrijheid kan je Hem toebehoren. God behandelt ons nooit als slaven zonder eigen wil.

Maar die vrije wil brengt wel een groot gevaar mee: de zelfzucht… In onze tijd een beetje een ‘raar’ woord. Want we worden overstelpt door oproepen vooral aan onszelf te denken, jezelf het geluk te gunnen en jezelf te ontplooien. Wees vooral assertief en zeg ook eens ‘neen’, is de opdracht.

Maar wanneer de focus in het leven te veel op jouw ik komt te liggen, staat de ander, de médemens in de schaduw van jouw ego. Dan groeit het ik ten koste van anderen. Dat kan nooit de bedoeling zijn!
Wie zichzelf zó hoog en groot acht en daarmee denkt dat hij het recht heeft de ander te verdelgen alsof deze niets beduidt, die krijgt vandaag een strenge terechtwijzing mee!

Toch is er ook een positieve noot te vinden in deze teksten. De verkondiging van het Rijk Gods brengt leven en groei. Vandaar ook dat het niet rijmt met rouw, de dood of een begrafenissfeer. Christenen moeten immers vreugdevolle, blije mensen zijn, geen zwartgallige zuurpruimen.
We dienen ook optimisten te zijn die vooruitkijken, vol hoop op de toekomst, ook al weten we niet hoe die er zal uitzien. Wie alleen achteromkijkt naar wat geweest is, loopt op een keer op een muur en stoot zich.

Neen, blij en hoopvol én niet te veel gehecht aan aardse zaken. Wie de vrijheid heeft zó met bezit om te gaan dat het hem niet bezit, die heeft oog en oor voor wat er echt toe doet: niet de dingen dus, maar de mensen. Blij, hoopvol en vrij voor de mensen, dat zijn degenen die de weg van Jezus volgen… Op die weg gaan we voort, ieder op zijn of haar plek.

Het ga jullie goed!

Printversie