Hemelse Moeder op aarde

Mariabeeld Lourdes

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Het hoogfeest van Maria-ten-hemelopneming is voor ons allen een uitnodiging om te verlangen naar de hemel en met al onze krachten daarnaar te streven. Dit leven gaat voorbij; eenmaal gaan wij over naar de eeuwigheid en krijgen wij een oordeel over ons leven.
Ons menselijk leven is een geschenk van God en een unieke kans om te laten zien dat wij geloven in God en zijn woorden ter harte nemen. Er bestaat geen reÔncarnatie.

Vandaag vieren we dat de H. Maria in de hemel is opgenomen. Toch blijft zij als onze hemelse Moeder verbonden met alles wat er op aarde gebeurt. Op de vele Mariaverschijningsplaatsen over de gehele wereld geeft Maria concrete en praktische boodschappen en roept zij de mensen op om het evangelie echt te beleven. Een moeder kan haar kinderen nooit loslaten. Ze blijft voor hen zorgen en hen aansporen om de goede weg te volgen in het leven.

In het evangelie is er bij Elisabeth en Maria een kettingreactie van vreugde te ontdekken. Elisabeth vindt het zoín grote genade dat ze de mededeling van Maria mag vernemen, dat zij het uitjubelt van vreugde met de woorden: ĎGij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.`
Deze prachtige woorden kennen we en bidden we elke keer in het weesgegroet. Het is een vreugdegroet.

Op haar beurt jubelt Maria het uit in het Magnificat. Ze doet met deze woorden profetische uitspraken, die duidelijker worden doorheen de eeuwen in de geschiedenis van God met de mensen. Het is de vreugde van de H. Geest die Maria inspireert en dit prachtige gebed ingeeft. In het avondgebed van het brevier wordt dit gebed elke dag gebeden.
Hoe waar zijn deze woorden van Maria. Inderdaad, de verering van Maria op de vele Mariabedevaart-plaatsen is met de eeuwen alleen maar toegenomen. De deur van Gods barmhartigheid blijft inderdaad wijd openstaan en mensen kunnen zich te allen tijde bekeren door het sacrament van de verzoening te ontvangen. Als we de vreugde wat dieper overwegen, dan komen we bij Jezus uit, die de oorsprong is, omdat Hij de mensen de vreugde is komen openbaren van de nabijheid van Gods liefde.†

Met de komst van Jezus, die het goede nieuws van de verlossing van de mensen op aarde is komen brengen, en de rol van Maria als Moeder van God, zien we helaas ook dat het kwade, in het beeld van de grote vuurrode draak, in de wereld aanwezig is. Er brandt† een strijd los tussen goed en kwaad, die we tot op de dag van vandaag ervaren. Heel in het bijzonder komt deze tot uiting in de kerk, die wordt vervolgd en tegengewerkt. De zonde en het kwade is buiten de kerk aanwezig maar ook in de kerk bij mensen die het geloof afbreken, valse leerstellingen verspreiden en niet leven volgens de bijbelse waarheden.

Te midden van alle beproevingen en alle strijd hebben wij als christenen de hoop dat het goede eenmaal zal doorbreken en dat God als een liefdevolle Koning zal heersen. Van Maria weten we dat zij reeds volledig deel heeft aan de overwinning van Christus en† met ziel en lichaam de vreugde van Gods aanwezigheid mag vieren.
Moge de H. Maria voor ons Voorspreekster zijn bij God en ons beschermen, opdat wij eenmaal bij God mogen thuiskomen in het vaderhuis. Amen.

Printversie