Heiligen, zout en licht in de wereld

allerheiligen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met een goed navigatiesysteem bereik je tegenwoordig feilloos je eindbestemming, zelfs als je soms omwegen neemt. Voorwaarde is wel dat de batterij opgeladen is, want anders moet je maar zien hoe je je reis voortzet en aankomt. Bestemming bereikt, als je dat hoort, dan geeft dit voldoening en vreugde. Veilig aangekomen verheug je je erop je familie of vrienden te mogen ontmoeten.†

Vandaag, op het hoogfeest van Allerheiligen, staan we stil bij de eindbestemming van het christelijk leven: de hemel. We vieren onze verbondenheid met alle heiligen in de hemel, die voor ons helpers en voorsprekers zijn. Heiligen zijn mensen die met veel liefde hun dagelijks werk hebben verricht. Vanuit hun geloof in God zijn zij zout en licht geweest in de wereld en hebben zij een spoor van liefde aan de volgende generaties nagelaten. Door hun wonderbaarlijk leven en de invloed die ze hebben gehad op het leven van anderen, zijn mensen hen gaan vereren en wordt hun hulp ingeroepen in tijden van nood.

Verschillende zaligsprekingen in het evangelie zijn op hen van toepassing. Zalig en gelukkig zijn zij, omdat zij zich hebben laten inspireren door de heilige Geest, die hun hart heeft geopend voor God en voor de noden van de mensen.
Zalig zijn zij, omdat zij zich niet lieten leiden door de wereld en het kwade maar door het woord van God, dat hen inspireerde om barmhartig, zachtmoedig en vredelievend te zijn.
De heiligen legden zich niet neer bij onrechtvaardigheid maar hebben gestreefd naar een rechtvaardige verdeling van de welvaart in de wereld en respect voor ieder mens.
Opmerkelijk is het dat sommige heiligen zeer jong zijn gestorven. Ik denk bijvoorbeeld aan Teresia van Lisieux, 24 jaar. Op 10 oktober jl. heeft paus Franciscus een Italiaanse jongen van 15 jaar, Carlo Acutis, in Assisi zalig verklaard. Hij is uitgeroepen tot de patroonheilige van internet. Wie is Carlo Acutis en waarom valt hem deze uitzonderlijke eer te beurt?

Carlo Acutis werd op 3 mei 1991 geboren in London, waar zijn ouders in die tijd werkten. Enkele jaren later keert het gezin definitief terug naar ItaliŽ.
De jonge Carlo brengt zijn schooljaren door in Milaan. Hij ontwikkelt er een passie voor computers ťn voor de kerk. Dat laatste is opvallend, omdat zijn ouders in die tijd zelf geen trouwe kerkgangers waren. Carloís moeder zou later in een interview zeggen dat de jonge Carlo wellicht tot het geloof geÔnspireerd was door de Poolse poetsvrouw van het gezin. Carlo bidt dagelijks de rozenkrans, gaat elke dag naar de H. Mis en wekelijks naar de biecht. Hij wordt door zijn schoolvrienden en door de mensen in de wijk waar hij woonde, omschreven als een gedienstige, geŽngageerde en goedlachse jongen, altijd bereid waar nodig een handje toe te steken. Zo hielp hij op tienjarige leeftijd al bij het uitbouwen van een website voor de parochie. Hij was ook actief als vrijwilliger bij hulpprojecten voor bejaarden en kansarmen.

Begin 2006 wordt bij Carlo vergevorderde en daardoor ongeneeslijke leukemie vastgesteld. Ondanks zijn pijnlijke ziekte stort de jongen zich de laatste maanden voor zijn dood vol overgave op zijn levensproject: een website waarop hij alle eucharistische wonderen en mirakels verzamelt en beschrijft, die zich door de eeuwen heen ergens ter wereld hebben voorgedaan,.

Carlo Acutis overleed op 12 oktober 2006 en werd, op zijn uitdrukkelijk verzoek, begraven in Assisi. Hij wou zo dichter zijn bij ťťn van zijn grote voorbeelden, de heilige Franciscus.
In 2013 genas een Braziliaanse jongen op miraculeuze wijze van een dodelijke leverziekte, nadat hij tot Carlo Acutis had gebeden.
Na zijn dood werd de website overgenomen en verder beheerd door een vereniging die daarmee de herinnering aan Carlo levend wil houden.

Broeders en zusters in Christus,
De heiligen hebben hun binding met Christus verdiept en hun menselijke en christelijke plichten goed vervuld. Zij hebben vooral de naastenliefde beoefend. Ze zetten ons ertoe aan levende leden van de kerk van Christus te zijn. Vooral leren zij ons geloof te hechten aan Christus en zijn boodschap en Hem trouw te dienen.
Mogen de vele heiligen ons vandaag inspireren en de weg wijzen. Mogen zij ons met hun voorspraak bijstaan op onze aardse pelgrimstocht. En mogen wij hun voorbeeld tot onze verbeelding laten spreken, zodat wij hen willen navolgen. Amen.

De website is te bezoeken via††www.miracolieucaristici.org.††

Printversie