Heer, red mij!

Jezus redt Petrus op het water

Marc Massaer

Met verbijstering en afschuw hebben we via de media van de verwoestende ontploffing in Beiroet in Libanon vernomen. Ook bij ons is de storm van de coronacrisis met al zijn beperkende maatregelen en economische gevolgen nog niet voorbij. Velen vragen met mij zich af: waar gaat dit allemaal naartoe. Hoe nu verder met onze kerk en samenleving, die de ene na de andere crisis te verwerken krijgen ? De angst kan ons zo in de greep houden dat we bijna niets meer durven en kunnen doen. Het vraagt veel moed om ondanks alles wat we horen en zien met vertrouwen de toekomst tegemoet te blijven zien en te hopen dat alles goed komt. Door alles wat er rondom ons gebeurt, worden we heen en weer† geslingerd tussen hoop en angst.

Hoe actueel is de evangelielezing van deze zondag. De twee kanten in iedere mens komen duidelijk naar voren bij de apostel Petrus. Het ene moment heeft† Petrus zoveel vertrouwen in Jezus dat hij over het water loopt, het andere moment zien we de twijfelende en angstige Petrus wegzinken in de zee. Hoe staande blijven in de storm van negatieve berichten die over de kerk en de samenleving heen denderen? Hoe gaan wij daarmee om en blijven we standvastig in het geloof?

Vorige week las ik ergens een inspirerend artikel met een aantal raadgevingen die ons hierbij kunnen helpen. Tegenover het negatieve nieuws dat ons onrustig maakt, is het goed iets positiefs te plaatsen. De schrijver spoort zijn lezers aan elke dag drie dingen waarvoor ze dankbaar zijn, op te schrijven. Verder geeft hij als raad iets goeds te doen voor iemand of om het goede dat iemand anders doet, te bevestigen in woorden, door een telefoontje of een mailtje. Zo werken we aan een goede sfeer en aan verbondenheid. Om rust en vrede in het hart te bewaren is het ook belangrijk de stilte op te zoeken en te mediteren en te bidden. We dienen waakzaam te zijn voor verdeeldheid, die nu zo gemakkelijk ontstaat naar aanleiding van de verschillende visies op de coronamaatregelen. Meer dan ooit dienen we elkaars hand vast te houden en te beseffen dat we elkaar nodig hebben als christenen. Daarbij mogen we natuurlijk niet vergeten dat Jezus onze Redder is, wat we ook meemaken. Heer, red mij, riep Petrus uit en terstond stak Jezus zijn hand uit om Petrus te redden van de verdrinkingsdood.

In deze turbulente tijd komt naar voren wat de kracht van het geloof kan betekenen voor ons. Als een boom niet diep genoeg geworteld is, dan waait hij om bij stormweer. Zo is het ook met ons geloof: als je het geloof oppervlakkig beleeft, dan is het moeilijk in het geloof staande te blijven in stormachtige tijden. Deze tijd is daarom een tijd om terug te keren naar de wortels van ons geloof en deze te herontdekken. Waar zijn die wortels te vinden ? In het schip van de kerk is alles aanwezig wat we nodig hebben om overeind te blijven in de stormen van de crisissen. Met de genade van God en de bescherming van onze Hemelse Moeder Maria kunnen we meer aan dan we denken. Het geloof in Jezus Christus is voor ons christenen een kracht en een vreugde. Ergens las ik de volgende wijze zinnen, waarin zo veel wijsheid steekt:
Als vooruitkijken je bang maakt,
en achterom kijken je pijn doet,
kijk dan omhoog, God zal je helpen.

Denken dat je alles alleen aankunt, is niet realistisch tegenover de heftige veranderingen die er nu op ons afkomen. Alleen word je heen en weer geslingerd door alle invloeden die op je afkomen, begin je te twijfelen en dreig je net als Petrus onder te gaan in de woeste en wilde zee.
Een andere houding is veel hoopvoller, namelijk erkennen dat je zwak bent en Jezus nodig hebt. Dat je zoals Petrus roept tot Jezus: Heer, red mij. Deze reactie is een reactie van overgave en geloof. Durf je zorgen, noden en problemen aan de Heer toe te vertrouwen en je zult merken dat de Heer je de hand reikt en de stormen in je leven doet stillen.

Wanneer je de reddende hand van de Heer hebt ervaren in je leven, dan kun je het uitzingen zoal in psalm 125, waar staat:
Die op de Heer vertrouwt, is als de berg Sion,
nooit zal hij wankelen, hij staat vast voor altijd.
Jeruzalem, overal rond u zijn bergen,
zo wordt gij door de Heer omringd nu en voor eeuwig.

Geloven in Jezus gaat gepaard met beproevingen en biedt de mogelijkheid om te groeien in relatie tot Jezus en Hem te aanvaarden als de Redder van de wereld. Tijdens onze aardse pelgrimstocht heeft de Heer ons niet altijd een rustige reis beloofd maar als we volharden wel eenmaal een veilige thuishaven bij onze Vader in de hemel. Amen.

Printversie