Goud, wierook en mirre

Koningen en herder kerststal Petruskerk Hilvarenbeek

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Het feest dat wij vandaag vieren, is het feest van de openbaring des Heren, ook wel Driekoningenfeest genoemd. In de Bijbel staat dat het wijzen uit het Oosten zijn die op zoek gaan naar de nieuwgeboren Koning. Omdat de wijzen drie geschenken hebben meegebracht heeft men er later drie koningen van gemaakt, die bekend staan als Caspar, Melchior en Balthasar. De drie koningen staan symbool voor alle volkeren die Christus hulde komen brengen. Volgens de overlevering zijn de relieken van de heilige Driekoningen na lange omzwervingen vanuit het Oosten via Milaan in het jaar 1164 terechtgekomen in de Dom van Keulen, waar ze nu bewaard worden. In het stadswapen van Keulen zijn drie kronen afgebeeld.

Openbaring des Heren of Driekoningen is het feest van zoekers en vinders. Iedere mens zoekt naar de zin van zijn of haar leven en verlangt naar liefde, naar iemand bij wie je rust en geluk vindt in het leven.
De reclameboodschappen roepen ons toe: koop dit product of dat product, geniet van vakanties en dan zul je het geluk in je leven vinden. Maar dit is kortstondig geluk dat het menselijk hart niet kan vullen. Bij de koning van de liefde, Jezus Christus, daar vind je het ware geluk en de ware liefde. Zoek Hem met al je krachten en roep tot Hem en je zult Hem vinden. Onophoudelijk is Jezus op zoek naar ons en wil Hij bij ons verblijf nemen.

Bij de geboorte van een kind brengen de bezoekers traditiegetrouw geschenken mee. In het evangelie hoorden we dat de drie wijzen goud, wierook en mirre meebrachten, drie kostbare geschenken. Wat is de diepere spirituele boodschap van deze drie geschenken ?

Goud werd meegebracht om Jezus als Koning te eren. Hoe kunnen wij Jezus eren als koning? Door eerbied en respect te hebben voor Hem, Hem te beminnen en Zijn evangelie te beleven, getuigen wij dat Jezus de Koning van ons hart is. Hoe wij Gods liefde kunnen ontvangen en hoe wij Hem kunnen behagen door het goede te doen en het kwade te vermijden, is iets wat aangeleerd en doorgegeven dient te worden door de kerk aan de gelovigen en door de ouders aan de kinderen. Dankzij Jezus zijn wij kinderen van God† en heeft ieder mens een oneindige waarde en recht op eerbied en liefde.

Wierook werd geschonken om de godheid van Jezus te eren en verwijst naar Zijn toewijding aan God. Hoe kunnen wij getuigen dat Jezus God is? Wij kunnen laten zien dat wij geloven in de godheid van Jezus door Hem te aanbidden, Hem dank te zeggen en Hem vergeving te vragen voor onze zonden. Door ons doopsel zijn ook wij toegewijd aan God en hebben we de roeping om de verbondenheid met elkaar en met Jezus vast te houden door samen te komen in de naam van Jezus, zijn Goddelijk Woord te beluisteren en Hem te ontmoeten in de Sacramenten.

Het geschenk van de bittere mirre verwijst naar het lijden en sterven van Jezus, waardoor hij ons heeft verlost van de dood en de zonde en zijn liefde tot het uiterste heeft getoond. Iedere volgeling van Jezus heeft ook zijn kruis en beproevingen te dragen in het leven. Wie mijn volgeling wil zijn moet zichzelf verloochenen en zijn kruis dragen, heeft Jezus gezegd. In het menselijk leven kun je niet altijd alleluja en gloria zingen. Soms heb je moeilijke momenten die je moet doormaken. Je wordt er stil van en in gebed vraag je dan de kracht om alles te kunnen dragen. Wij geloven dat wij in verbondenheid met Jezus en met elkaar kracht naar kruis krijgen. In navolging van Jezus kunnen wij elkaars pijn verzachten, elkaars lijden helpen dragen en elkaar opvangen bij ziektes.

Laten wij de Heer Jezus die in viering van de eucharistie midden onder ons komt, aanbidden zoals de drie koningen dat deden, want Jezus is onze dankbaarheid en aanbidding waardig. Hij is de Redder die in de wereld moest komen om mensen vrede, liefde en vreugde te schenken. Jezus is de ware Koning van de liefde, aan Hem horen eer, lof en alle glorie toe in de eeuwen der eeuwen. Amen

Printversie