Gelovig feit

statie 14

Steven Barberien

Er zijn twee bijzondere nachten in het liturgisch jaar: de kerstnacht en de paasnacht. Beide nachten vieren het leven van Jezus. In de kerstnacht het begin van zijn aardse leven, in de paasnacht het begin van zijn leven als de Verrezene. Maar deze paasnacht is toch de meest bijzondere van de twee!

Stelt u zich eens voor dat Jezus na zijn kruisdood en graflegging niet verrezen was. We zouden niet meer over Hem spreken en dus ook Zijn geboorte niet meer vieren. Neen, de verrijzenis is cruciaal voor ons geloof. Een christen die twijfelt of niet gelooft in de verrijzenis, kan zichzelf de vraag stellen of hij zich nog wel christen moet blijven noemen… De verrijzenis uit de dood is hét feit waarop ons geloof is gebaseerd. En juist dát vieren wij in deze nacht.

Zoals in een duistere kerk het vlammetje van de paaskaars licht heeft gebracht, zo brengt de Verrezen Heer Jezus het licht in onze wereld. Geen licht als van zon of maan, geen licht van de lampen in onze huizen, maar een licht dat schijnt in ons hart en gemoed.
Pasen is een feest waar je blij van wordt. Het alleluia is een vreugdekreet die vannacht losbarst in alle kerken ter wereld. De Heer is verrezen! Hij is waarlijk opgestaan! wordt er gezongen. Waarlijk, het is zo, het is echt waar! Jezus leeft en Hij is bij ons over de grens van tijd en eeuwigheid heen!

Soms wordt verrijzen in verband gebracht met de lente, met het nieuwe groen en een kuiken dat uit het ei komt… Natuurlijk is een beeld slechts een beeld… maar de vergelijking loopt mank want wij weten en beseffen immers dat de lente een fase is van voorbijgaande aard: er komt weer een winter… En we weten ook dat al wat leeft, ooit sterft…

Het verrijzen, het opstaan uit de dood is niet zomaar weer tot leven komen… Op zich zou dat al spectaculair genoeg zijn natuurlijk, maar het is veel meer dan dat. Wanneer Jezus verrijst uit de dood, heeft Hij de dood overwonnen. De dood heeft geen vat meer op Hem! Het leven dat Jezus leidt als verrezene, is niet aan plaats en duur gebonden; het is van eeuwigheid…
Wellicht gaat dat ons verstand te boven. Het is echter goed dat we dit niet helemaal kunnen bevatten… Er is ook nog zo iets als geloven. En ons geloven vindt zijn oorsprong in het feit dat Jezus werkelijk verrezen is.
Amen, zo is het, Alleluia! Dat geloof ik!

Printversie