Geloven in de adventstijd

derde advent

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De snelheid waarmee de samenleving dit jaar aan het veranderen is, is duizelingwekkend. Alle nieuwsberichten en maatregelen zorgen bij veel mensen voor nogal wat verwarring, onrust en onzekerheid over de toekomst. Ons wereldje wordt steeds kleiner en onze contacten met andere mensen veranderen drastisch. We moeten oppassen dat we niet allemaal als losse eilandjes gaan leven en ons afsluiten voor andere mensen en zelfs bang worden van anderen.

Als kerk en gelovigen hebben wij in deze crisisperiode een blijde boodschap te brengen waaruit wij kracht putten. Onze Heer Jezus wil met ons in verbondenheid leven en wij hebben de opdracht met elkaar begaan te zijn. We mogen ons niet blindstaren op donkere kanten van deze tijd. Kijk naar de mooie en positieve dingen die er ook zijn, en vertel het aan elkaar want dat geeft hoop en bemoediging. Geloven in de adventstijd is geloven dat het licht blijft schijnen in de duisternis en dat wij voor elkaar lichtpuntjes kunnen zijn. Geloven in de advent is geloven dat Jezus het licht van de wereld is en dat Hij plotseling alles kan vernieuwen en veranderen. Geloven in de advent is geloven dat het goede zaad van Gods liefde dat gezaaid is in het hart van mensen van goede wil, uiteindelijk zal opschieten en vruchten voortbrengen.

Op deze derde zondag van de advent, ook wel Gaudetezondag genoemd, mogen wij vol vreugde uitkijken naar Jezus die komende is. Hij laat ons niet alleen maar komt naast ons staan. Juist in het kleine, onopvallende en eenvoudige openbaart God zich. Iemand vertelde mij dat ze met een aantal kinderen naar een Mariakapel was geweest en dat de kinderen daar ťťn voor ťťn een weesgegroetje hadden gebeden. Een ouder echtpaar dat achter hen in de kapel zat en alles had gezien, kreeg de tranen in de ogen, zo mooi en devoot hadden die kinderen het Weesgegroet gebeden. In de kleine dingen mag je iets ontdekken van Gods aanwezigheid en dat geeft vreugde.
De adventstijd is een genadevolle tijd om te ontdekken dat God actief bezig is met ons mensen. We hebben behoefte aan goed nieuws, omdat dat ons perspectief geeft voor de toekomst en ons op de been houdt. Onderzoekt alles en behoudt het goede, geeft de apostel Paulus in de tweede lezing als raad mee aan alle christenen. Wat zou de wereld er anders uitzien als we daarvan meer werk zouden maken, namelijk als we meer het goede in elkaar zien en ontdekken. Meer dan ooit hebben we behoefte aan goede voorbeelden van mensen die Jezus blijde boodschap in het dagelijkse leven echt beleven.

Misschien laat God deze tijd toe om ons te laten inzien dat niet alles maakbaar en controleerbaar is, maar dat wij Hem nodig hebben om de beproevingen van het leven aan te kunnen. Het goede nieuws in de
H. Schrift is opgeschreven om ons te wijzen op de noodzaak van Gods woord, dat bestemd is voor alle mensen.
De profeet Jesaja in de eerste lezing wijst ons met de aankondiging van een genadejaar op de belofte van God, die mensen bevrijdt en die gebroken harten van mensen heelt. Hoe actueel zijn deze woorden in onze tijd: harten van mensen worden gebroken door het overlijden van hun geliefde, van wie ze niet op de normale wijze afscheid kunnen nemen. Harten van mensen worden gebroken, doordat hun bedrijf failliet gaat. Harten van mensen worden gebroken door verstoorde relaties en door zelfmoord van jongeren. We hebben Gods genade en Gods liefde nodig om de uitdagingen van het leven aan te kunnen en ons kruis te kunnen dragen.
Het is opmerkelijk dat Paus Franciscus afgelopen week tijdens het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangenis op 8 december een genadejaar heeft afgekondigd, namelijk een Jozefjaar. Het loopt tot 8 december 2021. Inderdaad, Sint-Jozef kan ons in deze tijd helpen om materiŽle en geestelijke beproevingen op een creatieve wijze op te lossen, zoals hij dat heeft gedaan in het leven van Jezus† en Maria.

Broeders en zusters in Christus,
Zoals de profeet Johannes de Doper verwijst naar Jezus, zo nodigt God ons uit een instrument te zijn in zijn handen en in onze woorden en daden te verwijzen naar Jezus Christus.
Om mensen te bevrijden die opgesloten en gevangen zijn in de verslaving van de zonde, daarom is Jezus gekomen. Het is een vreugde in het concrete leven te mogen ervaren dat God bevrijdt en redt. Een voorbeeld van God die bevrijdt, heb ik al vele malen mogen meemaken bij zieken die plotseling door de ziekenzalving weer opleven en zelfs genezen. Het is een bevestiging van dit heilzame sacrament voor de† zieken, dat een ontmoeting is met Jezus Christus die wonderen doet in het leven van mensen.

Wat de toekomst ons zal brengen, weten we niet. Wťl weten we, dat Jezus is gekomen om licht te brengen in de wereld. Hoe duister en somber de berichten die er op ons afkomen ook zijn, er blijven lichtpuntjes in de wereld. Een levenskunst is het om deze lichtpuntjes te blijven zien en daaruit kracht te putten.
Moge deze adventstijd ons licht, warmte, vreugde en liefde brengen. Amen.

Printversie