Geef aan God wat God toekomt

Geef aan de keizer wat de keizer toekomt

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Hoge bomen vangen veel wind. Mensen in hoge posities in de politiek, in de samenleving en in de kerk hebben een voorbeeldfunctie. Ze hebben veel invloed op de mensen en krijgen vaak kritiek. Dat heeft Koning Willem-Alexander ook ervaren. Hij moest gisteren hals-overkop terugkeren van zijn vakantie in Griekenland naar aanleiding van de vele reacties die hij had gekregen op die vakantie.

Ook Jezus is niet ontsnapt aan de vele reacties die volgden op zijn uitspraken en daden. Met gezag en onafhankelijk van de gevestigde orde sprak Hij over de liefde van God en deed hij vele wonderen. Mensen ontdekten dat Jezus authentiek beleefde wat Hij verkondigde. Het volk kreeg bewondering voor Hem en zijn aanhang groeide. Bij de FarizeeŽn wekte Jezusí optreden irritatie, omdat zij hun macht en invloed op het volk† zagen verminderen.
Om Jezus te kunnen strikken stellen de FarizeeŽn en de Herodianen de volgende vraag: Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet? Als Jezus ja antwoordt op deze vraag, dan kunnen ze hem verwijten dat Hij met de Romeinen, de bezettende macht, heult. Als hij neen zegt, dan kunnen ze Hem van rebellie tegen de keizer beschuldigen.
In al zijn wijsheid geeft Hij een schitterend antwoord, waar niemand iets tegenin kan brengen: Geef aan God wat aan God toekomt, en aan de keizer wat aan de keizer toekomt. Met andere woorden: de keizer heeft het geld laten drukken dat hij nodig heeft voor het algemeen belang van het land: voor het bestuur van het landt, het onderwijs en het leger. Aan God komt alle lof, eer en dank toe, omdat Hij de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. De mens, die de prachtige schepping mag beheren.

Op deze zondag, missiezondag, die wereldwijd wordt gevierd, is het goed stil te staan bij de missie van de kerk en wat wij daarvoor kunnen doen. Als parochie willen we dit jaar aandacht schenken aan missionaris Sander Kesseler, die in Oeganda in een vluchtelingenkamp werkt. Sander is verantwoordelijk voor de scholen in het kamp, waar 14.080 kinderen naartoe gaan. De bedoeling is dat zij een vak leren als metselaar, naaister, landbouwer of automonteur om zo hun zelfredzaamheid te bevorderen. De collecte in deze viering gaat integraal naar Sander Kesseler, die zo veel goed werk doet in Oeganda. Begin oktober kon hij† terugkeren naar Oeganda, waar hij weer aan de slag is gegaan.

Bij Ďop missie gaaní denken we al snel aan verre landen maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de situatie bij ons. Hier is er ook veel missiewerk te doen om mensen in contact te brengen met de blijde boodschap van Jezus Christus. Zoals Jezus solidair is met ons mensen, zo hebben wij christenen de missie solidair te zijn met mensen in lichamelijke of geestelijke nood. Als we onze ogen en oren openen, dan is er in deze crisistijd veel nood rondom ons: eenzamen, zieken, rouwenden, mensen in financiŽle nood, jongeren zonder toekomstperspectief enzÖ De wereld waarin wij leven, is in een overgangsfase en wij dienen elkaar vast te houden en er te zijn voor elkaar om deze periode goed te overbruggen en door te komen. Soms is een luisterend oor al veel. Vooral blijven vertrouwen in God en Zijn Voorzienigheid geeft ons moed en kracht om de crisis aan te kunnen.

Broeders en zuster in Christus,
Op deze missiezondag nodigen de lezingen ons uit aan God te geven wat Hem toekomt, en daarvan meer werk te maken. Moge deze eucharistieviering ons sterken en bemoedigen en de genade schenken om Jezus te blijven navolgen in woord en in daad.

Printversie