Elk dal gevuld, elke berg geslecht

advent 2

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De woestijn is de plaats van leegte en dorheid. In de woestijn overleven is een heel avontuur, want daar is geen luxe. Er zijn slechts enkele planten en dieren.
Hoe overleven in een barre omgeving? De Engelse ex-paracommando Bear Grylls heeft daar vele films over gemaakt met als titel Ultimate Survival. Ze zijn te zien op Discovery Channel. In elke aflevering komt naar voren dat je om te overleven moet letten op drie essentiële dingen, namelijk water, een goede schuilplaats en voedsel.
Op spiritueel vlak is onze tijd een echte woestijntijd. Rondom ons valt veel weg; het sociale leven is bijna helemaal stilgevallen. Hoe overleven we als christenen deze crisistijd en houden we ons geloof vast? Waar vinden we de kracht om door te gaan?

Bij Jezus is de bron van levend water. ‘Als iemand dorst heeft, laat Hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, hij drinke’, zegt Jezus. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit wil zeggen dat wij, dankzij Jezus, de H. Geest hebben ontvangen en aan andere mensen iets van de goedheid en liefde van God kunnen laten zien. Geef dóór wat je van Hem hebt ontvangen. Als je troost hebt ontvangen, troost dan ook andere mensen die ziek zijn, die bedroefd zijn of die beproefd worden in het leven. Wij leven immers niet voor onszelf alleen maar voor elkaar en voor de Heer.

Waar vinden wij als volgelingen van Jezus een schuilplaats in deze barre tijden?
In psalm 91 staat geschreven: ‘Wie vertoeft in de schuilplaats van de Allerhoogste, die zal de nacht doorbrengen in de schaduw van de Almachtige.’ We kunnen ons alleen maar door deze duistere periode in de geschiedenis heen worstelen, als we dicht bij Jezus Christus, het licht van deze wereld, blijven. En waar vinden wij Jezus dan? Jezus is te vinden in de geloofsgemeenschap die samenkomt in de kerk, en in onze naaste broeder of zuster.
Juist in deze tijd hebben we nieuwe wegen nodig om toch te proberen op creatieve wijze het geloof in God te beleven en over te dragen. Baant nieuwe wegen in de woestijn, elk pad moet geëffend worden, de dalen gevuld en de bergen geslecht of afgetopt. De dalen vullen wil zeggen, dat wij onze onverschilligheid tegenover elkaar en God opgeven en meer en intensiever met elkaar in verbondenheid leven. De berg aftoppen wil zeggen dat we onze trots en hoogmoed doen verdwijnen en onze zonden nalaten, want het zijn obstakels om God te ontdekken in ons leven. Bovendien verhinderen ze ons in beweging te komen en onze naaste te helpen.

Allemaal goed en wel maar waar vinden wij het spirituele voedsel om als christen door te gaan en te blijven getuigen van ons geloof?
Bij de evangelist Johannes vinden wij daarop een antwoord. ‘Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’, heeft Jezus gezegd. In de H. Schrift oftewel het woord van God mogen wij ervaren dat onze God een God is die redt en bevrijdt. Jezus is de Redder van de wereld. Ondanks alles wat er rondom ons gebeurt, heeft God altijd het laatste woord en mogen wij erop vertrouwen dat Hij ons beschermt en door deze tijd heen leidt. Het enige wat Hij van ons vraagt, is vertrouwen hebben in zijn woorden, Zijn liefde, Zijn Barmhartigheid en Zijn voorzienigheid.

De advent is een genadevolle tijd om toe te leven naar Jezus die komende is. Hij is meer dan 2000 jaar geleden gekomen, Hij komt nu midden onder ons en eenmaal zal Hij wederkomen in heerlijkheid.
Om je voor te bereiden op Kerstmis is het belangrijk dat je Hem welkom heet in je eigen hart en je hart laten vernieuwen door Zijn liefde en Barmhartigheid, want dan kan het pas echt Kerstmis worden. Amen.  

Printversie