Eendracht maakt macht

vriendschap

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met de vakantie voor de deur mogen we het dagelijks leven met zijn perikelen rond het coronavirus en andere zorgen over de toekomst even loslaten. In de vakantietijd krijgen we meer ruimte en tijd voor een ontmoeting met familieleden, vrienden en bekenden. We mogen ook tot onszelf komen, nieuwe energie en ideeŽn ontvangen en nadenken over hoe we Jezus Christus kunnen navolgen. De vakantie is bovendien een genadevolle tijd om eens een goed boek te lezen. Wat fijn als je welkom bent op je vakantieadres, mag genieten van de gastvrijheid van vriendelijke mensen en de tijd krijgt om te praten over alles wat je bezighoudt in het leven.

In de eerste lezing gaat het ook over gastvrijheid. Elisa mag iets ervaren van de goedheid van God door de ontmoeting met het echtpaar in Sunem. Tijdens deze ontmoeting blijkt dat ze elkaar helpen en dienstbaar zijn naar elkaar. Het echtpaar geeft de profeet Elisa een slaapplaats en eten en Elisa bidt voor hen, opdat zij gezegend mogen worden met de geboorte van een zoon. Samen laten ze iets zien van verbondenheid met elkaar door hun geloof in God.

In de afgelopen tijd hebben de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus afstand gecreŽerd tussen mensen. Afstand tussen priesters en gelovigen door de sluiting van de kerken; afstand tussen ouderen en hun kinderen en kleinkinderen. Voor iedereen is dit een moeilijke periode geweest. Het is duidelijk dat we elkaar nodig hebben ter bemoediging en inspiratie. Iedere gelovige heeft de viering van de H. Eucharistie nodig om geestelijk gevoed en geÔnspireerd te worden. De priester op zijn beurt heeft het contact met de gelovigen nodig om uit deze ontmoeting inspiratie te halen en hen te begeleiden in het geloofsleven. Als Lichaam van Christus bestaan wij uit een verscheidenheid aan mensen, die proberen het ene geloof in Christus te vieren en te beleven.

Hoe onze toekomst na de coronacrisis eruitziet, is onzeker. We mogen dankbaar zijn als we ons oude leventje weer kunnen oppakken, maar ervaring leert dat we na zoín crisis met de keerzijde van het leven te maken kunnen krijgen. Dat we aanlopen tegen het kruis en het lijden. Ze horen echter bij het leven. In het evangelie horen we Jezus zeggen: Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het vinden.

Allemaal worstelen we met de weerbarstige kanten van het leven. We wensen liefde, vrede en goedheid maar we lopen aan tegen eenzaamheid en verlatenheid, verdeeldheid en ruzies, verbroken relaties, ziekte of overlijdenÖ We verlangen naar een wereld vol goedheid en liefde maar we moeten vaststellen dat er nog veel werk te verrichten isÖ We kunnen niet alle problemen oplossen maar we kunnen wel andere mensen laten ervaren en voelen dat we met hen meeleven en hen nabij zijn in de beproevingen die ze moeten doormaken.
Is dat immers niet de opdracht van ons christenzijn ? Als we kijken naar het leven van Jezus, dan is Hij naast ons komen staan om ons menselijk lot te delen en ons leven te vernieuwen door zijn voorbeeld van liefde en barmhartigheid. Dankzij Jezus is er altijd hoop voor de toekomst. Jezus kan alles ten goede veranderen of ons laten voelen dat we er toch niet alleen voor staan. Dat Hij met ons meeleeft en ons de kracht geeft het leven te aanvaarden zoals het op ons afkomt.
Jezus is gekomen om ons menselijk leven te vernieuwen en ons de weg te wijzen naar de heiligheid van het leven, zodat eenieder de vreugde van het leven kan ontdekken. Alleen met God heeft het bestaan zin en hebben we een hoopvolle toekomst.

Door ons doopsel zijn wij ťťn geworden met Christus, schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Het is onze roeping voor die eenheid in het geloof te bidden en daaraan te werken door goede communicatie en onderlinge liefde. Als we een zijn, dan zijn we sterker en komen we ook veel overtuigender over als het gaat om ons geloof in Christus Jezus. Eenheid maakt macht is een bekende spreuk, waar veel waarheid in steekt. Wie samenwerkt, staat sterker en krijgt meer gedaan.

Moge deze viering ons allen aansporen te groeien in eenheid en te getuigen van ons ene geloof in Christus Jezus, opdat meer mensen mogen geloven dat Jezus de Redder van de wereld is om zo de vreugde van de liefde van God te ervaren. Amen.

Printversie