De vreze des Heren

komt goed

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Het is heel verschillend hoe iemand de laatste uren van zijn leven beleeft. De ene mens heeft een hevige doodsstrijd en wil en kan het leven eigenlijk niet loslaten. Dit is voor nabestaanden een zeer nare ervaring, die op het netvlies blijft hangen. Een andere stervende weet dat zijn tijd gekomen is, legt zich erbij neer en geeft zich helemaal over aan de barmhartigheid van God. Het helpt de nabestaanden het verlies te verwerken.
Vaak heb ik al mogen ervaren dat het sacrament van de zieken de stervende een enorme rust en vrede schenkt en dat alles loslaten veel serener verloopt. Vanuit het geloof weten we dat het sacrament van de zieken een ontmoeting is met Jezus, en dat doet wonderen.

Angst voor de dood is een van de hevigste angsten die een mens kan hebben. De laatste maanden heeft de angst voor dood door het coronavirus de gehele samenleving verlamd. Er is in de media te veel aandacht geweest voor geweest. Met de versoepeling die overal intreedt, vermindert nu hopelijk de angst. Ik hoop en bid dat we het leven weer met vertrouwen kunnen oppakken. Met te veel angst kan een mens niet meer normaal leven.

In de evangelie roept Jezus ons allen op niet bevreesd te zijn voor het lichaam maar wel voor de ziel. Hoe actueel zijn deze woorden. Wat Jezus eigenlijk ter sprake brengt, is de vreze des Heren. Dit is niet hetzelfde als angst. De vreze des Heren is het ontzag voor de Heer, een levenshouding die de Heer niet wil mishagen door zijn geboden te overtreden.
Er wordt tegenwoordig te veel aandacht besteed aan het lichaam en te weinig aan de ziel. Natuurlijk is het goed gezond te zijn, er mooi uit te zien, veel te bewegen en een goede voeding in acht te nemen. Maar wat doen we voor onze ziel ? Jezus wil ons waarschuwen voor de zonde en het kwade die de gezondheid van de ziel aantasten. Misschien werd er vroeger te veel als zondig gezien, maar nu vinden vele mensen nog weinig zaken zondig. De gulden middenweg hierin vinden, is een hele levenskunst en zorgen dat je leeft in staat van genade, is de opdracht voor iedere christen. Met de hulp van de heilige Geest, de kracht van het gebed en de kennis van wat God behaagt en mishaagt, komen we al een heel eind. Wie verblindt is door de zonde, die weet immers niet meer hoe hij moet leven. Hij loopt het gevaar zo God te verloochenen en zijn eindbestemming te verspelen.
Het evangelie zegt het als volgt: Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover de Vader die in de hemel is.

Jezus navolgen verloopt niet op de automatische piloot. Er is inspanning nodig om het geloof te bewaren en te groeien in geloof. Daar komt nog bij dat het leven vol verrassingen zit. Mogen ervaren dat God altijd met ons bezig is, geeft vertrouwen in de toekomst.
Wees niet bevreesd want wij mensen zijn in de ogen van God oneindig meer waard dan een zwerm mussen. God heeft ons lief, Hij zorgt voor ons in al onze noden en wil dat wij gelukkige en vreugdevolle christenen zijn. Vertrouw op God, probeer zijn wil te doen en je zult ervaren dat christen-zijn wonderbaarlijk, avontuurlijk is en je vrijmaakt. Het christendom zorgt ervoor dat je geen slaaf van wat dan ook wordt.

Als Jezus ons vandaag oproept niet bang te zijn, dan wil dat geen oproep zijn tot totale zorgeloosheid, maar het is een oproep om ons leven serieus te nemen, zoals ook God dat doet. Vertrouw maar op God als op een liefdevolle Vader, Hij zal je vertrouwen niet beschamen.
Moge God ons de genade schenken die wij nodig hebben om in alle mogelijke levensomstandigheden volhardend te getuigen van ons geloof. AMEN.

Printversie