De liefde is als de zon

ondergaande zon

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In vele liederen, teksten en gedichten wordt over de liefde gezongen en gesproken. De liefde, iedereen is ernaar op zoek om het geluk te mogen ervaren in zijn of haar leven. De liefde is meer dan zo maar een gevoel of die vlinders in de buik. Hoe kom je op het spoor van de echte liefde ? Wat is liefde en wat doet zij met je?

Men vroeg aan een wijze profeet: Preek ons over de liefde. En hij antwoordde: ďWanneer de liefde wenkt, volg haar, al zijn haar wegen stil en zwaar. Als de liefde haar vleugels om u heen slaat, laat u gaan, zelfs als er een zwaard in verborgen is dat u verwondt. Liefde kan je kronen, maar ook kruisigen, je doen groeien maar ook snoeien. Ze kan je tot grote hoogte doen stijgen en je koesteren als de zon, maar je ook tot in de wortels raken en je losrukken van je vaste grond. De liefde doet alles om je het diepste van je hart te leren kennen en je aan het volle leven deel te laten hebben.ď

Ook de priester Phil Bosmans schreef enkele mooie gedachten over de liefde.
ďDe zon is voor velen de gewoonste zaak van de wereld. Tocht doet ze elke dag een wonder. Ze steekt het licht en het vuur voor ons aan. Ze vecht tegen de wolken om ons te zien en ons een mooie dag te schenken. `s Nachts gaat ze naar de andere kant van de aarde om ook daar mensen haar licht te schenken. Doof ik de zon, dat zit ik in zwarte duisternis en de ijzigste kou.
Zo is het met de liefde. Gaat de liefde op in mijn leven, dan brengt ze licht en warmte. Als ik de liefde heb, dan kan ik veel missen. Maar als de liefde ondergaat in mijn leven, worden de schaduwen steeds groter en geraak ik stilaan in de nacht en in de kou. De liefde is als de zon. Wie ze heeft, kan veel missen, wie de liefde mist, mist alles.Ē

In het evangelie hoorden we Jezus zeggen dat het voornaamste van de wet bestaat in het maken van de verbinding tussen de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Liefhebben is weten waar het fundament of de bron van de liefde te vinden is. Liefhebben op eigen kracht is je huis bouwen op zandgrond. Het is vanuit Gods liefde of de liefde van Jezus Christus dat wij de kracht en de genade ontvangen om elkaar lief te hebben. God geeft ons de kracht en de genade om andere mensen lief te hebben ondanks hun gebreken of zwakheden. Echte liefde geeft en vergeeft en probeert telkens opnieuw het goede in mensen naar boven te halen. We moeten opletten dat we niet vervallen in een liefde die er alleen maar is voor de mensen die ons goeddoen. Voor wat, hoort wat. Neen, echt christelijke liefde stelt geen voorwaarden en grenzen aan de liefde. Echte liefde wil het goede voor iedereen zonder onderscheid.†

Naar Jezus† mogen we opkijken als ons grote voorbeeld van liefde. Hij was er zonder onderscheid voor alle mensen en wilde de mensen laten zien en ervaren dat God liefde en barmhartigheid is. Ook de zondaars en de uitgestotenen had Jezus lief. Geraakt door de woorden van Jezus hebben velen een ommekeer meegemaakt in hun leven en zijn ze anders gaan leven.

Echte liefde laat zich niet grijpen maar is geven en ontvangen. Dat is het paradoxale van de christelijke boodschap, die ingaat tegen de stroom van de samenleving. Door jezelf te geven of in te zetten voor God en je naaste ontvang je namelijk de vreugde van de echte liefde. Hier op aarde mogen wij reeds een begin maken met de liefde om eenmaal in de eeuwigheid te mogen genieten van de volmaakte liefde van God.

Vragen wij aan God in deze viering dat hij ons wil helpen en inspireren om werk te maken van de liefde tot God en de liefde tot de naaste in de kleine dingen van elke dag. We zullen er later geen spijt van hebben want God ziet alles en zal er ons eenmaal de beloning van het eeuwige leven en Zijn eeuwige liefde voor geven. Amen.

Printversie