De hemel dichtbij

Hemelvaart glas-in-lood

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De laatste woorden die iemand uitspreekt op zijn sterfbed, maken veel indruk en die draag je heel je leven mee in je hart. Soms zijn het enkele woorden, soms is het een hele boodschap. Wees goed voor elkaar en bewaar de onderlinge vrede en harmonie, is een veelgehoorde uitspraak die iemand meegeeft als hij moet overgaan naar de eeuwigheid. Het leven is voortdurend afscheid nemen en brengt dubbele gevoelens met zich mee. Enerzijds is er het gemis van de liefdevolle aanwezigheid van diegene die je verlaat; anderzijds is er dankbaarheid voor de mooie momenten die je samen mocht beleven.
Aan iemands laatste woorden hoor je ook vaak hoe iemand in het leven staat. Toen Moeder Teresa op 5 september 1997 op 87-jarige leeftijd aan een hartstilstand stierf, waren haar laatste woorden: Jezus, ik hou van je. Jezus ik hou van je. Tot het allerlaatste moment bleef haar geloof centraal staan in haar leven.
Toen de heilige Paus Johannes Paulus II op 2 april 2005 stierf, sprak hij de volgende laatste woorden uit: `Laat mij toe in het huis van mijn Vader.`

Vandaag in het evangelie geeft Jezus, voor Hij naar zijn Vader gaat, zijn apostelen de opdracht mee de mensen te onderrichten in het geloof en van hen kinderen van God te maken. De pijn van het afscheid wordt verzacht door de belofte dat Jezus met hen is alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Het is een groot mysterie van het geloof dat Jezus enerzijds bij zijn Vader in de hemel is en anderzijds op aarde aanwezig blijft in de H. Sacramenten. Vanuit ons geloof weten en zeggen we dat God overal is. Dat Jezus op zo vele plaatsen tegelijkertijd kan zijn, namelijk in alle tabernakelen over de gehele wereld, is een bewijs dat Hij God is. Dankbaar mogen we zijn dat God midden onder ons woont. Het is altijd heel pijnlijk als een kerk sluit, dat er geen Mis meer wordt gevierd en het Allerheiligste Sacrament niet meer aanwezig is in de kerk. In feite is Jezus dan verhuisd naar een andere plaats en worden mensen aangespoord Jezus te gaan zoeken en te vinden in een kerk die wel openblijft en waar de liturgie gevierd kan worden.

Met het opstijgen van Jezus naar de hemel jubelden de engelen in de hemel van grote vreugde. Voor ons christenen is het hoopvol te leven met het toekomstperspectief van de vreugde van de hemel voor ogen.
Die hemel voor een stuk hier op aarde brengen, is onze opdracht als christenen door te getuigen van de liefde van God in woorden en daden. Die hemel is te ervaren overal waar mensen liefdevol met elkaar omgaan, zoals Jezus Christus zijn leerlingen liefheeft. Die hemel is nabij waar mensen getroost worden door anderen als ze bedroefd zijn. Overal waar God vergeving schenkt aan de zondaars en christenen elkaar vergeven, is de liefde en de barmhartigheid van God te bespeuren en is de hemel dichtbij.
De hemel komt op aarde als enthousiaste christenen je aansteken om het goede te doen. De hemel is dichtbij als je mag ervaren dat mensen geduld met je hebben, zoals God geduld heeft met ons allemaal.

Tot zijn leerlingen heeft Jezus gezegd: Ik noem u geen dienaars meer maar vrienden, want Ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. De wereld kent God niet, omdat ze Jezus niet aanvaardt; wie Jezus aanvaardt, mag deelhebben aan de intimiteit van de liefde van God.
Wat is het een genade en een geschenk van God als je vrienden rondom je hebt die je trouw blijven en mild en zachtmoedig voor je zijn, zoals Jezus zelf nederig en zachtmoedig was.

U allen wens ik een zalig en een vreugdvol hoogfeest van Hemelvaart toe.

Printversie