De H. Eucharistie als geestelijk voedsel

Monstrans met hostie

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Uit een onderzoek van sociologen aan de universiteit van Wenen blijkt dat gelovigen beter en optimistischer door de coronacrisis zijn gekomen dan hun niet-religieuze medeburgers. Religieuze mensen zoeken eerder steun bij anderen, gaan meer cognitief om met de crisis, geven er blijk van tevredener te zijn met het leven en tonen meer solidariteit met degenen die buiten hun schuld door de crisis worden geraakt.
Waarin steekt de kracht van het geloof ? Wat is de meerwaarde van het geloof ? De kracht van het geloof is te vinden in onze Heer Jezus zelf, die ons bemoedigt, steunt en helpt om de beproevingen van het leven aan te kunnen. Vooral in het persoonlijke en het gemeenschappelijke gebed ligt onze kracht.

Vandaag, op het hoogfeest van Sacramentsdag, vieren wij dat in de H. Eucharistie de kracht van ons geloof als christen zit, omdat we daarin samen tot God bidden. Dat is krachtiger dan alleen. Bovendien mogen wij de wonderbaarlijke aanwezigheid van Jezus als Verrezene ervaren onder de gedaante van brood en wijn. De H. Eucharistie is ons geestelijk voedsel in dit leven op weg naar de eeuwigheid. In het evangelie zei Jezus het zelf: Ik ben het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal Hij leven in eeuwigheid. Mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. In de H. Eucharistie ontvangen wij Gods liefde, de kracht om te strijden tegen het kwade en te getuigen van de blijde boodschap van Jezus. De Eucharistie is het kloppend hart van de Kerk. Als het hart niet meer klopt, dan is er geen leven meer. Vandaar dat we de H. Eucharistie nodig hebben om echt vreugdevol te kunnen leven en te getuigen van Gods liefde.

In Legnica in Polen vierde pastoor Ziombra op kerstdag 2013† de H. Mis. Tijdens het communie-uitreiken viel een geconsacreerde Hostie op de grond. Hij raapte Hem op en deed de Hostie in overeenstemming met de kerkelijke procedures in een potje met water. Enkele dagen later verschenen er rode vlekken op de Heilige Hostie. De lokale bisschop stelde een commissie in om dit wetenschappelijk te onderzoeken. Er werd een stukje van de hostie op een corporale geplaatst om een onderzoek te ondergaan bij twee verschillende medische departementen van de universiteit. In een gedetailleerd onderzoek onder een microscoop werd een stuk van een hartspier ontdekt, vertelt pastoor Ziombra.
In 2016 keurde de Vaticaans Congregatie van de doctrine van het geloof de verering van de Heilig Hostie in Legnica goed en sindsdien komen er vele mensen op bedevaart. Er zijn tijdens de bedevaarten al vele genezingen en bekeringen geweest.

Voor de coronapandemie kwamen mensen van over de hele wereld op bedevaart naar Legnica, vertelt pastoor Ziombra. Voor mij is het een grote verrassing dat zelfs bedevaarten uit AziŽ en Noord-Amerika hiernaartoe kwamen. Dit alles is een teken voor mij, een bevestiging van God, opdat de wereld zou nadenken over het Eucharistisch wonder en wat dit betekent voor ons persoonlijk.

Een van de meest ontroerende bekeringen kwam van een man die gedurende zijn hele leven vijandig stond tegenover de kerk en die zelfs tegen de kerk vocht. Op buitengewone, onverklaarbare wijze werd hij bekeerd. God bekeerde hem toen hij naar Legnica kwam, en raakte zijn hart zo heftig dat hij enkele dagen niet wist wat er met hem gebeurde. Na 50 jaar ging hij biechten en ontving hij† de H. Communie. Inderdaad veranderde hij zijn leven zo drastisch dat hij nu een vurige gelovige is.

Broeders en zusters in Christus,
Het sacrament van de H. Eucharistie is het sacrament der sacramenten. We kunnen het zien als een Heilige Maaltijd waarop wij uitgenodigd zijn als vrienden van Jezus om zo onze vriendschap met Hem te versterken.

Daarnaast is de H. Eucharistie ook een offer want het herinnert ons aan de kruisdood en de verrijzenis van Jezus. Wij geloven dat Jezus zichzelf opnieuw offert aan God zijn Vader om de wereld met God te verzoenen. Wij, leerlingen van Jezus, mogen ons aansluiten bij dit offer door onszelf met onze zorgen, noden, wensen en dankbaarheid† toe te vertrouwen aan Jezus.
Sinds het instellen van de Eucharistie is er een Nieuw Verbond tussen God en de mensen en ontstaat er een intense liefdevolle verbondenheid met God en met elkaar. In het evangelie zegt Jezus immers: Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en ik in Hem.

Door de H. Eucharistie regelmatig bij te wonen groeit het vertrouwen in God en worden we meer vertrouwd met het woord van God en met de levensstijl van Jezus zelf. Als je elkaar niet regelmatig ziet, dan vervreemd je van elkaar en weet je niet meer waar de ander mee bezig is. God wil ons nabij zijn, vertrouwvol met ons omgaan en ons helpen om dit leven met al zijn uitdagingen aan te pakken met de hulp van zijn genade.

Moge dit Hoogfeest van Sacramentsdag ons daarbij helpen en de genade schenken om de waarde van de H. Eucharistie in ere te houden en God te danken voor alle liefde en barmhartigheid die hij ons blijft schenken. Amen

Printversie