De Barmhartige Christus

Ongelovige Thoams

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Al meer dan een maand hebben we te maken met de beperkende maatregelen tegen het coronavirus. Nu speelt het leven van velen zich af in een klein wereldje. Afstand houden van elkaar, eenzaamheid onder zieken en ouderen en minder persoonlijk contact. Het lijkt alsof iedereen voor zichzelf moet zorgen en God voor ons allen. En toch mogen wij als christenen ons daartoe niet laten verleiden. We hebben als zending solidair en barmhartig te zijn naar elkaar en God ter sprake te brengen.

Vandaag horen we in het evangelie een verhaal over de verrijzenis van Jezus. Het leidt ons binnen in de wonderbaarlijke wereld van God, die ons nabij is in de blijde boodschap van Jezus Christus. God heeft ons niet aan ons lot overgelaten maar staat naast ons. Hij deelt ons leven door er te zijn in Jezus, die Zijn liefde en Barmhartigheid aan ons wil schenken.
Op deze tweede zondag van Pasen, ook wel beloken Pasen genoemd, vieren we Barmhartigheidszondag. Dit Hoogfeest is ingesteld door de heilige Paus Johannes Paulus II. De aanleiding is een Poolse zuster, Faustina, die vele boodschappen heeft gekregen van Jezus zelf. Waar gaat het over?

Jezus wil vereerd worden als de Barmhartige Christus. Hij vraagt ons Zijn afbeelding ter verering op te hangen in huizen en kerken om daarmee speciale bescherming te ontvangen van God. Het woord barmhartigheid wil eigenlijk zeggen: een warm hart hebben voor elkaar. Verlangen wij daar niet allen naar, namelijk dat wij bemind worden? God bemint ons oneindig en wil niets liever dan Zijn liefde en Barmhartigheid in ons hart uitstorten. Het enige wat wij moeten doen, is ons hart openen voor zijn liefde. Wij hebben daar immers zelf de sleutel van. Barmhartig zijn en vergeving schenken is een christelijke opdracht naar elkaar toe. Maar wij hebben ook een Bron van Barmhartigheid nodig om onze kracht en inspiratie vandaan te halen. Om dit heel concreet te maken heeft Jezus de gave van de vergeving of barmhartigheid geschonken aan zijn apostelen, toen Hij zei: “Ontvangt de H. Geest. Wiens zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven en wiens zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven.”

Kijkend naar de afbeelding van de Barmhartige Christus hier voor het altaar opgesteld, merken we op dat er twee stralen uit het hart van Jezus komen: een witte en een rode. De witte straal is een symbool van het sacrament van het doopsel en de rode straal verwijst naar het sacrament van de H. Eucharistie. Uit het heilig hart van Jezus stroomt een en al liefde. Daarin zijn de sacramenten ontstaan. In het evangelie van Johannes lezen we dat een soldaat het hart van Jezus doorstak en dat er bloed en water uit stroomde. Deze passage in het evangelie verwijst ook naar de Barmhartige Christus.

Van alle boodschappen van Jezus aan de heilige zuster Faustina is een heel dagboek verschenen. Om alle mensen te troosten draagt Jezus zuster Faustina op het volgende op te schrijven: Laat de grootste zondaars hun hoop vestigen op mijn barmhartigheid. Meer dan alle anderen hebben zij er recht op te vertrouwen op de onpeilbare diepte van mijn ontferming… De zielen die een beroep doen om mijn barmhartigheid, geven mij grote vreugde. Aan hen geef Ik de genaden die al hun verlangens te boven gaan. Zelfs de grootste zondaar kan ik niet straffen, als hij een beroep doet op mijn erbarmen. Integendeel, in mijn onmetelijke en ondoorgrondelijke barmhartigheid maak Ik van hem een rechtvaardige.

Broeders en zusters in Christus,
De ontmoeting met de liefdevolle en barmhartige Christus versterkt ons geloof, dat maakt het evangelie ons duidelijk. De ongelovige Thomas verandert, als hij de Verrezen Heer Jezus ziet. Het maakt van hem een oprechte gelovige, die uitroept: “Mijn Heer en mijn God!” Geloven in God doe je niet alleen met je verstand maar ook met je hart. Een hartelijke ontmoeting of een gesprek met iemand onder vier ogen doet veel meer dan je denkt. Elkaar in de ogen kijken en elkaars lichaamstaal lezen in een persoonlijk contact is veel belangrijker dan communiceren via mail, sociale media of Whatsapp. Natuurlijk is het handig met de techniek snel een boodschap door te geven, maar er gaat niets boven het persoonlijk contact. In een open gesprek kun je met elkaar dingen uitpraten, zodat het vertrouwen in elkaar kan groeien.

Aan zuster Faustina heeft Jezus een mooi schietgebedje gegeven: ‘Jezus, ik vertrouw op U.’ Dit wens ik u allen toe: dat u mag groeien in vertrouwen in Jezus en dat daarmee ook het vertrouwen tussen mensen mag groeien. Amen.

Printversie