De andere boodschap van Kerstmis

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Afgelopen maandag 21 december verscheen er plotseling een teken aan de hemel. Jupiter en Saturnus vormden samen een felle lichtflits; het leek wel net de kerstster van Bethlehem. Zou God ons daarmee een teken willen geven dat er een nieuwe tijd aanbreekt, net als 2000 jaar geleden? Plotseling realiseren veel mensen zich dat ons gewone leventje niet meer vanzelfsprekend is en voorlopig niet meer terugkomt. We hebben geleefd met ongekende mogelijkheden en vrijheden maar 2020 zal ons altijd bijblijven als het jaar van de beperking van onze bewegingsvrijheid en contacten.

Het feest van Kerstmis is dit jaar helemaal anders. Geen groots, commercieel feest met veel volk op kerstmarkten en kerstconcerten. Het is een kleinschalig, intiem kerstfeest met een beperkt aantal mensen in de kerk en thuis, net zoals bij de geboorte van Jezus, met Maria, Jozef en een paar herders. En toch vieren we Kerstmis, want het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
In de afgelopen weken zijn we alleen maar geconfronteerd met informatie over virussen, vrees, veiligheid, voorzichtigheid en vaccins. Wat een verademing om dan met Kerstmis eens een andere boodschap te horen. Een boodschap van vrede, vreugde, vrijheid en verlossing. Heden is u een Verlosser geboren: Christus de Heer in de stad van David, Bethlehem.

Het Woord is Vlees geworden en wil wonen in de ziel van iedere mens. Jezus komt naast ons staan en wil ons heiligen met zijn liefde en barmhartigheid. Jezus zei: ĎWie mij liefheeft, zal mijn woord onderhouden en mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.í Met de geboorte van Jezus gaat de hemel open.
De heilige Elisabeth van de Drie-eenheid ontdekte het geheim van de heiligheid en van de hemel, waarover ze het volgende schreef aan een bekende: ĎOmdat de hemel God is en mijn ziel in God is, heb ik de hemel gevonden. De dag waarop ik dit begreep, werd alles vervuld van licht in mijn leven.í
Als je Jezus niet in je hart hebt ontmoet, dan zul je hem nergens anders kunnen vinden. De beperkte toegankelijkheid van de kerk voor de H. Missen is aanleiding om Gods aanwezigheid elders te zoeken: thuis en bij kapelletjes van Maria en St.-Jozef. In persoonlijk gebed en het lezen van het woord van God mag je ervaren dat God helpt en genade schenkt. Vanzelfsprekend is de ontmoeting met God bij uitstek in de H. Mis maar deze tijd vraagt van ons met meer creativiteit het geloof te beleven.

Vele heiligen zoals de H. Augustinus en de H. Bernardus hebben de betekenis van Kerstmis verduidelijkt met de volgende gedachte: Wat heeft het voor mij voor zin dat Christus is geboren uit Maria in Bethlehem, als Hij niet is geboren in geloof in mijn hart? Op eenzelfde wijze beschreef de heilige Maximus het als volgt: ĎHet Woord van God wil het geheim van de menswording herhalen in alle mannen en vrouwen.í

Kerstmis is het feest van licht, vrede en solidariteit. De evangelist Johannes spreekt van het ware licht dat in de wereld kwam en iedere mens verlicht. Hij verwijst daarbij naar Jezus. Licht en duisternis wisselen elkaar af in de natuur met dag en nacht. Licht en duisternis spelen zich ook af in het hart van de mens en in de samenleving. Er is een grote strijd bezig tussen licht en duisternis. De geboorte van Jezus is een keerpunt in de geschiedenis van de mens: God nodigt ons uit voor het licht te kiezen en zo kinderen van God te worden. Jezus heeft gezegd dat de kinderen van de duisternis met meer overleg te werk dan de kinderen van het licht. Voor ons christenen is het in deze tijd nodig dat wij als kinderen van het licht meer overleggen met elkaar en met de mensen van goede wil, en elkaar helpen en steunen. Als Jezus solidair is met ons mensen, dan is het ook onze roeping en taak solidair met elkaar te zijn en te werken aan vrede op aarde voor alle mensen van goede wil.

Moge Jezus, het licht van Kerstmis, onze harten verlichten en de duisternis van het kwade verdrijven. Van harte wens ik u allen een zalig en vredevol kerstfeest toe. Amen.††

Printversie