Dancing with the stars

Drie koningen met ster

Steven Barberien

Ik heb er alleen van gehoord maar er nog nooit naar gekeken, naar de grootste danswedstrijd ter wereld: Dancing with the stars, ooit begonnen in Amerika en de oceaan overgewaaid. Een tv-show waarin bekende mensen het al dansend tegen elkaar opnemen. Naar het schijnt, openbaart zich op de dansvloer onvermoed talent bij die tv-sterren. Nu, zoals een oud Vlaams lied het zegt: ‘Begijntjes en kwezelkens dansen niet!’, mij moeten ze daarvoor niet vragen; ik ben dan ook geen ster…

Sterren trekken altijd de aandacht van mensen, of ze nu figuurlijk of letterlijk sterren zijn. Sterren op tv kunnen hoge kijkcijfers halen maar niet iedereen kijkt ernaar… Maar bijna alle mensen kijken ’s avonds wel omhoog naar de fonkelende sterren aan de hemel… Zij trekken sinds mensenheugenis onze aandacht.

Zo ook die éne ster, lang geleden. Wereldwijd waren er mensen die omhoog keken om de baan van die heldere staartster te volgen. Drie van zulke ‘sterrenkijkers’ trokken erop uit om er meer van te zien en te weten te komen. Ze wilden ‘het verhaal’ van die ster horen… Uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat het licht van die ster slechts een afspiegeling is van een groter licht. Een licht van een andere hemelse oorsprong. De glorie van God glanst erdoorheen! Ze zien het sterrenlicht fonkelen in de ogen van een klein kind in de kribbe. In dat Kind openbaart zich God als mens geworden liefde. De aantrekkingskracht die ervan uitgaat, is enorm. Wijze mannen staan stomverbaasd te kijken naar dát Kind. Ze geven alles uit handen wat symbool staat voor hun kennis, macht en rijkdom. Ze gaan door de knieën voor het grote mysterie van God die mens is geworden in Jezus. Ze staan stil bij Hem die alles in beweging heeft gezet.

Hij is de Heer van de dans (the Lord of the dance).
Hij die de altijddurende dans van de zon, de maan en de sterren heeft bedacht.
De dans van de zee met eb en vloed.
Hij die het ritme heeft bepaald van de seizoenen.

God is het begin van alle dingen én in het Kind van Bethlehem heeft Hij een nieuw begin gemaakt met de mens… Het feest van de openbaring is in die zin een feest van de dans, waarbij wij beseffen dat Jezus niet zomaar een kind is, maar dat Hij van goddelijke oorsprong is: waarlijk Gods Zoon! Op het einde van zijn leven - aan het kruis gestorven - zal een van de omstanders daarvan getuigen en zeggen: “Waarlijk, deze mens was een Zoon van God.”

De gaven van de wijzen uit het oosten:

het zijn alle drie openbaringen, getuigenissen van wie Jezus werkelijk is. De ster bleef stilstaan boven Hem. Want Hij is dé ster, het licht van deze wereld… Zó laat Hij zich aan iedereen kennen, op dit feest van de Openbaring des Heren.

Deze avond/ochtend bieden we als parochie onze geschenken aan: onze wensen van vrede, van liefde en zegen voor u en allen die u lief zijn. Samen met alle vrijwilligers bent u als trouwe bezoekers van onze vieringen de ‘sterren’ die als lichtjes zijn in onze gemeenschap. Uw betrokkenheid en uw inzet zorgen ervoor dat het licht niet dooft en dat de schittering ervan vreugde brengt in de harten van heel veel mensen die zoeken naar een plaats waar liefde zich openbaart, zich zien laat in warme, vriendelijke zorg bij het delen van vreugde en verdriet, in geloof én twijfel…
Hartelijk dank daarvoor! Samen gaan we in dit nieuwe jaar verder bouwen op alle goeds dat er is!

Printversie