Anno Domini

Vuurwerk

Steven Barberien

Of een jaar gelukkig en vredevol was, hangt helemaal af van welke ervaringen jij er als persoon mee hebt. Zo kan voor de een 2018 een topjaar geweest zijn en voor de ander een annus horribilis, een verschrikkelijk jaar. Een jaar heeft de tijd goed en kwaad tevoorschijn te laten komen in het leven. Zoals de seizoenen wisselen, zo wisselen vreugde en verdriet elkaar af in de dagen van ons leven. En wat de overhand heeft, bepaalt hoe jij een jaar omschrijft.

Hoe dan ook, de bladzijde van 2018 is volgeschreven, die van 2019 is nog maagdelijk wit… Dat geeft kansen voor hen die een nieuwe start willen maken, maar ook voor hen die willen doorgaan met de pen die geluk schrijft. Elk jaar wordt toegewijd aan God op de moederlijke voorspraak van Maria. We spreken van ‘het jaar van de Heer', Anno Domini.
Daarmee spreken we ook uit dat we geloven willen dat de Heer met ons meegaat in de tijd. Dat Hij lief en leed van mensen deelt en dat het Hem ‘iets doet’. Hij is niet de veraf onverschillige, maar degene die ons liefdevol nabij is, zoals Hij ons laat zien in de geboorte van Zijn Zoon. God wil ons redden, Hij wil ons heil en zegen geven.

Daarom ook wensen wij elkaar die zegen toe met onze beste wensen voor een goed uiteinde en een goed begin van het nieuwe jaar. Deze wensen zouden voor ons christenen niet zomaar loze beloften, spreuken of gezegdes moeten zijn! Het uitspreken van onze beste wensen zou gepaard moeten gaan met een biddend besef dat we Gods zegen vragen over onze medemens. Bidden voor elkaar en met elkaar is een blijvende opdracht.
Zo elkaar tot zegen zijn is een voornemen dat we in 2019 ter harte zouden kunnen nemen.

“Mensen graag zien is mijn hobby”, zei de Vlaamse pater Phil Bosmans, welbekend van de spreukenkalender van de Bond zonder Naam.
En inderdaad, met deze feestdagen mogen we er weer werk van maken om met extra aandacht te kijken naar de mensen om ons heen. Niet vanuit een ongezonde nieuwsgierigheid naar wat voor feestkleding iemand aanheeft, maar juist omdat je ze graag ziet, van ze houdt! Mensen zien met de ogen van God en hun van harte het beste toewensen, toebidden.

Oud en Nieuw, zo is niet alleen een jaar, maar dat zijn ook wij… Telkens weer vernieuwen wij ons, terwijl we het verleden meenemen. Zowel het goede als het kwade dat ooit was, kleeft aan ons en bepaalt mee het heden… Laat ons omwille van de toekomst met heel ons wezen gaan doen zoals het Kind Jezus en Zijn lieve Moeder Maria: mensen graag zien… Het is de beste hobby die je maar hebben kunt, een leven lang! Een zegen voor jezelf en voor de ander!
Op mijn beurt wens ik u op deze wijze (een goed uiteinde en) een gezegend 2019! 

Printversie