Begroting

2015
LASTEN
Personeelskosten 199.150
Kosten onroerend goed 158.425
Rente en lasten van schulden en fundaties 8.525
Kosten eredienst 22.000
Kosten pastoraal 23.500
Verplichte en vrijwillige bijdragen 34.000
Beheerskosten 40.700
--------------
486.300
========
BATEN
Bijdragen parochianen 129.500
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 253.550
Functionele inkomsten 81.000
Nadelig saldo 22.250
--------------
486.300
========