Tarieven 2020

Overzicht tarieven 2020, vastgesteld door het parochiebestuur op 2 oktober 2019

Omschrijving† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † Tarief

Misintenties (per intentie)† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †10,00
Doopsel (onkostenvergoeding)† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †30,00
Eerste heilige Communie (onkostenvergoeding)† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 75,00
Vormsel (onkostenvergoeding)† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †40,00
Huwelijk† *† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †380,00††
Jubileum *† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 290,00†
Uitvaart, inclusief absoute *† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †570,00
Absoute op de begraafplaats, zonder voorafgaande uitvaart *† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 125,00

* Kortingsregeling
Op de hierboven vermelde tarieven met een * wordt een korting verleend van 50% indien
gedurende een aansluitende periode van 3 jaar, voorafgaand aan de gebeurtenis, de minimaal
vastgestelde parochiebijdrage voor de betreffende parochiaan en/of parochianen is voldaan.†

Begravingen en bijzettingen op de begraafplaatsen van de parochie

Graf delven en dichten†
* eerste begraving in een enkeldiep of dubbelbreed graf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 400,00
* eerste begraving in een dubbeldiep graf, afhankelijk van de omstandigheden
en mogelijkheden†ter plaatse† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †500,00†

Kosten begraafplaats voor de eerste 20 jaar
*† enkel graf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 1330,00
*† dubbeldiep graf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †1560,00
*† dubbelbreed graf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †2160,00
*† urnengraf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 990,00
*† urn in de urnenmuur† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †1320,00
*† uitstrooien as† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 50,00

De kosten voor het plaatsen van de urn, het leveren en plaatsen van de afdekplaat/grafteken
en graveren zijn voor rekening voor de familie/nabestaanden.†

Bijzetting / tweede begraving in een bestaand graf
*† graf delven en dichten (dubbelbreed graf of dubbeldiep graf)† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 400,00
*† de lopende termijn van het grafrecht en de onderhoudsbijdrage wordt met een termijn
van 20 jaar verlengd vanaf het moment van de tweede bijzetting / begraving
*† het resterende grafrecht en de onderhoudsbijdrage van de reeds lopende termijn worden
verrekend tegen de dan geldende tarieven voor een eerste begraving

Bijzetting van een asbus of urn in een bestaand graf, urnengraf of in de urnenmuur
*† de lopende termijn van het urnenrecht dient minimaal nog 10 jaar te bedragen
vanaf het moment van de†tweede bijzetting, zijnde de wettelijke vastgestelde
minimum grafrusttermijn
*† indien de termijn van het urnenrecht vanaf het moment van de tweede bijzetting
minder dan 10 jaar bedraagt,†wordt† deze termijn in rekening gebracht tegen de dan
geldende tarieven voor een eerste plaatsing in een†bestaand graf, urnengraf of urnenmuur
*† voor de kosten van de bijzetting van een asbus / urn wordt daarnaast een eenmalig bedrag
in rekening gebracht† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 100,00† † † † † † † †

Verlenging na afloop van de eeste termijn van 20 jaar

Verlenging met 5 jaar
* enkel graf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 320,00
* dubbeldiep graf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †395,00
* dubbelbreed graf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 475,00
* urn in bestaand graf of urnengraf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 320,00
* urn in urnenmuur† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 365,00

Verlenging met 10 jaar
* enkel graf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 610,00
* dubbeldiep graf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †750,00
* dubbelbreed graf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 890,00
* urn in bestaand graf of urnengraf† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 610,00
* urn in urnenmuur† † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † 665,00†

Bij voortijdige ruiming van een graf of verwijdering van een urn uit een bestaand graf,
urnengraf†of urnenmuur in opdracht van de familie/nabestaanden vindt geen restitutie
plaats van reeds†betaalde†grafrechten en onderhoudsbijdrage.

Kindergraven
Voor kindergraven worden enkel de kosten bij de begraving in rekening gebracht
en wel 50% van†de tarieven voor een enkel graf. Na afloop van de eerste termijn
van de grafrechten van 20 jaar worden†de graftrechten gratis stilzwijgend verlengd.

Onkostenvergoeding gebruik kerkgebouw bij muziekopnames en concerten

Dagdelen:

Exclusief verwarming:

Inclusief verwarming:

Korting op bovengenoemde tarieven voor koren of verenigingen binnen onze parochie

Indien er entree wordt geheven komt er op het totaal Ä 150,00 bij. Dit geldt niet voor koren of verenigingenbinnen onze parochie.


Onkostenvergoeding gebruik van Hirtum-orgel, kistorgel of vleugelpiano na overlegging competenties organist

Indien men een extra stembeurt verlangt, kan dit worden aangevraagd en worden deze kosten aanvullend†doorberekend.

Alle eerdere tarieven en regelingen komen hiermee te vervallen.