Tarieven 2017 en 2018

Omschrijving Tarief
Misintenties (per intentie) € 10.00
Doopsel (onkostenvergoeding) € 30.00
Eerste Heilige Communie (onkostenvergoeding) € 75.00
Vormsel (onkostenvergoeding) € 40.00
Huwelijk* € 370.00
Jubileum* € 280.00
Uitvaart, inclusief avondwake en absoute* € 450.00
Avondwake, niet gevolgd door een uitvaart of een absoute* € 325.00
Absoute op de begraafplaats, zonder voorafgaande uitvaart en/of avondwake* € 125.00
   
* Kortingsregeling
Op de hierboven vermelde tarieven met een * wordt een korting verleend van 50%, indien gedurende een aansluitende periode van drie jaar voorafgaand aan de gebeurtenis, de minimaal vastgestelde parochiebijdrage voor de betreffende parochiaan en/of parochianen is voldaan.
 
   
Begraven op de kerkhoven van de parochie  
Graf delven en dichten: € 350.00
* eerste begraving in een dubbeldiep graf, afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden ter plaatse. € 450.00
   
Kosten begraafplaats voor de eerste 20 jaar  
* enkel graf € 1,120.00
* dubbeldiep graf € 1,335.00
* dubbelbreed graf € 1,850.00
* urnengraf € 865.00
* urn in de urnenmuur € 1,185.00
* asverstrooiing € 50.00
   
De kosten voor het plaatsen van de urn, het leveren en plaatsen van de afdekplaat / het grafteken en het graveren zijn voor rekening van familie / nabestaanden.  
   
Bijzetting in een bestaand graf of bijzetting van een urn in een bestaand graf, een urnengraf of in de urnenmuur  
   
* de lopende termijn wordt met een termijn van 20 jaar verlengd vanaf het moment van de tweede begraving of bijzetting;  
* de resterende rechten van de reeds lopende termijn worden in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.  
   
Kindergraven  
Voor kindergraven worden enkel kosten bij de begraving in rekening gebracht    
en wel 50% van de tarieven voor een enkel graf. Na afloop van de eerste termijn van de grafrechten van 20 jaar worden de grafrechten gratis stilzwijgend verlengd.  
   
Verlenging na afloop van de eerste termijn van 20 jaar  
Verlenging met 5 jaar  
* enkel graf € 290.00
* dubbeldiep graf € 365.00
* dubbelbreed graf € 445.00
* urn in bestaand graf of urnengraf € 290.00
* urn in urnenmuur € 335.00
   
Verlenging met 10 jaar  
* enkel graf € 550.00
* dubbeldiep graf € 690.00
* dubbelbreed graf € 830.00
* urn in bestaand graf of urnengraf € 550.00
* urn in urnenmuur € 595.00
   
Bij voortijdige ruiming van een graf of de verwijdering van een urn uit een bestaand graf, urnengraf of urnenmuur in opdracht van de familie / de nabestaanden vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde grafrechten en       
van de onderhoudsbijdrage.  
   
Alle eerdere tarieven en regelingen komen hiermee te vervallen.  

Printversie tarieven 2017 en 2018