Caritasfonds

Oprichting
De Caritas H. Norbertus is voortgekomen uit de Caritas Hilvarenbeek bij de fusie van de verschillende parochies in de gemeente Hilvarenbeek. Deze fusie is gestart in 2012 en afgerond op 1 maart 2014.†In 2014 is het batig saldo van het Caritasfonds Haghorst in de jaarrekening verwerkt.
De Caritas H. Norbertus is een onderdeel van de R.K. Parochie H. Norbertus te Diessen en is hiermee kerkrechtelijk verbonden.†

Gegevens Caritasfonds Kamer van Koophandel

Voor de jaarsijfers 2018 klik op de link hieronder.

Resultatenrekening 2018

Bestuur
Het bestuur van de parochie is ook het bestuur van het Caritasfonds. Het bestaat uit:

Het werk voor het Caritasfonds wordt gedaan door vrijwilligers. Ze ontvangen daarvoor geen salaris en/of andere beloning.

Doel
Het Caritasfonds van de parochie H. Norbertus heeft tot doel:

In 2018 is Ä 10.504,00 toegekend aan goede doelen en voor het lenigen van stille armoede.

Het spreekt voor zich dat het Caritasfonds om redenen van privacy geen melding kan maken van de hoogte van de bedragen noch van de betrokkenen aan wie deze ondersteuning is geboden.

Resultatenrekening 2017

Resultatenrekening 2016

Resultatenrekening 2015

Resultatenrekening 2014