Caritasfonds

Oprichting
Het Caritasfonds van de parochie H. Norbertus is voortgekomen uit het Caritasfonds van de voormalige Petrusparochie in Hilvarenbeek, na de fusie van de verschillende parochies in de gemeente. Deze fusie is gestart in 2012 en afgerond op 1 maart 2014.
In 2014 is het batig saldo van het Caritasfonds Haghorst in de jaarrekening verwerkt.

Het Caritasfonds van de H. Norbertus valt kerkrechtelijk onder de R.K. Parochie H. Norbertus te Diessen.†

Doel
Het Caritasfonds van de parochie H. Norbertus heeft tot doel:

Het Caritasfonds maakt om privacyredenen geen melding van personen of instanties die een bijdrage uit het Caritasfonds hebben ontvangen, noch van de hoogte van individuele bedragen.

Bijdrage
Uw bijdrage aan het Caritasfonds is van harte welkom. Als u dit fonds wilt steunen, zijn daarvoor de volgende gegevens van belang:

Bestuur
Het bestuur van de parochie is ook het bestuur van het Caritasfonds. Het bestaat uit:

Het werk voor het Caritasfonds wordt gedaan door vrijwilligers. Ze ontvangen daarvoor geen salaris en/of andere beloning.

Jaarverslag en Resultatenrekening 2017

Resultatenrekening 2016

Resultatenrekening 2015

Resultatenrekening 2014