Begroting 2023

Printversie

Begroting 2023† (Bedragen x Ä1,--) Parochie H. Norbertus

LASTEN

Persoonskosten††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

​ 131.207

Kosten regulier onderhoud kerkelijke gebouwen††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†137.745

Kosten groot onderhoud kerkelijke gebouwen Ė SIM subsidie††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†104.988

Kosten groot onderhoud begraafplaatsen

†† 50.000

Kosten eredienst†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †

† †21.400

Kosten pastoraat†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

† †20.170

Verplichte en vrijwillige bijdragen†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

† †42.100

Organisatiekosten††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†† 19.435

Incidentele lasten

† †† †††175

Totale lasten

†527.220

†======

BATEN

Baten van parochianen

†102.750

Netto baten uit bezittingen en beleggingen

†309.250

Baten van andere organisaties

††††††† 150

Netto baten uit begraafplaatsen

† †46.640

Nadelig saldo

†† 68.430

†527220

======