Begroting 2020

LASTEN

Persoonskosten

​ 146.600

Kosten onroerend goed

†121.815

Renten en lasten van schulden en fundaties

† ††† †††700

Kosten eredienst

† †22.500

Kosten pastoraal

† †20.300

Verplichte en vrijwillige bijdragen

† †40.100

Beheerskosten

† †29.690

Incidentele lasten

† †† 1.500

Voordelig saldo

† †34.395

417.600

BATEN

Bijdragen parochianen

†116.600

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen

†276.000

Functionele inkomsten

† †25.000

†417.600