Begroting 2021

Printversie Begroting 2021

Begroting 2021 (bedragen X††‎Ä1,--)

LASTEN
Persoonskosten ​ 143.150
Kosten onroerend goed †187.510
Renten en lasten van schulden en fundaties † † †1.000
Kosten eredienst †† 16.550
Kosten pastoraal †† 19.400
Verplichte en vrijwillige bijdragen †† 39.000
Beheerskosten †† 21.900
Incidentele lasten † † †1.510
430.020
BATEN
Bijdragen parochianen †104.880
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen †307.500
Functionele inkomsten †-----------
Nadelig saldo † †17.640
†430.020

Voor oudere begrotingen zie FinanciŽn, Archief.